Nieuwsbrief december – Kerstpakketten, NOW, uitruil reiskosten en studiekostenbeding

now  Aanvraagtijdvak derde periode NOW is weer opengesteld

Minister-president Rutte kondigde gisteravond vanuit het torentje een heropening van het aanvraagtijdvak van de derde NOW-tranche aan. Werkgevers kunnen weer subsidie aanvragen voor de loonkosten in oktober tot en met december 2020.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaat Nederland tot ten minste 19 januari 2021 in de strengste lockdown tot nu toe. Voor veel organisaties kan dit grote gevolgen hebben, ook deze maand al. Het kabinet heeft daarom besloten het eerste aanvraagtijdvak van de NOW 3.0 (de derde van de vijf tranches) weer open te stellen. Het aanvraagtijdvak was zondag geëindigd, maar loopt vanaf vandaag door tot en met 27 december 2020. Werkgevers die een aanvraag willen doen, kunnen hiervoor terecht bij UWV. De verlenging van de steun is hard nodig, zo voorzien de werkgeversorganisaties. Veel ondernemers moeten de deuren sluiten, terwijl zij met een grote voorraad voor de feestmaand december zitten opgescheept.

Keuze maken voor periode van omzetverlies

De derde tranche van de NOW 3.0 is bedoeld voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december 2020. Een organisatie komt in aanmerking als zij minstens 20% omzetverlies heeft geleden in een periode van drie maanden. Dit hoeft niet per se de periode oktober tot en met december 2020 te zijn. Als de werkgever niet van de NOW 2.0 gebruik heeft gemaakt, kan hij het omzetverlies ook berekenen over november 2020 tot en met januari 2021 of december 2020 tot en met februari 2021. De werkgever kan door deze regel ‘inspelen’ op de financiële gevolgen van de lockdown. Heeft de werkgever bij de NOW 2.0 wél subsidie aangevraagd, dan moet de omzetverliesperiode nu aansluiten op de omzetverliesperiode van de NOW 2.0.

Tegemoetkoming voor maximaal 80% van de loonsom

De werkgever krijgt maximaal 80% van de loonsom vergoed. Dat maximum geldt als hij 100% omzetverlies lijdt. Het vergoedingspercentage daalt evenredig bij een lager omzetverlies. Ook in het volgende aanvraagtijdvak, voor de loonkosten in januari tot en met maart 2021, is het maximum 80%. Oorspronkelijk zou het maximum voor deze vierde tranche 70% zijn. Het kabinet heeft die versobering echter teruggedraaid. Voor de vijfde tranche staat nog wel een afbouw gepland.


 Kerstpakket toch persoonlijk overhandigen met drive-through kerstpakket

De coronacrisis vraagt om inventiviteit, ook voor het uitdelen van kerstpakketten. Om medewerkers toch persoonlijk te bedanken voor het afgelopen jaar, kunnen werkgevers kiezen voor een zogenoemde ‘kerstpakketten-drive-through’.

Of het nu tijdens de kerstborrel gebeurt, door middel van een kerstmarkt of dat de dozen naast de voordeur liggen te wachten op passerende werknemers: kerstpakketten uitdelen op kantoor zit er voor veel organisaties dit jaar niet in. De coronacrisis dwingt tot andere opties. Zo staan sommige managers deze maand in evenementencomplexen, kampeerhallen of op parkeerterreinen om hun medewerkers ondanks de coronamaatregelen toch persoonlijk hun waardering te laten blijken voor hun inzet in het afgelopen jaar. De kerstpakketten-drive-through is een nieuw begrip.

Blauwbekken in een parkeergarage?

Denk nu niet meteen aan blauwbekken in tochtige betonnen parkeergarages, gespeend van enige ambiance. Er bestaat een hele markt voor de kerstpakketten-drive-through, die eerdergenoemde locaties omtoveren in een waar kerstcircuit, compleet met kerstmuziek, nepsneeuw, kerstbomen, warme chocolademelk, hapjes en vuurkorven. Organisaties die écht willen uitpakken, kunnen een buitenbioscoop boeken, of een engelenkoor, diner of kerstman.

Uitje met het gezin

Een kerstpakketten-drive-through is geheel coronaproof omdat medewerkers hun auto’s niet uit hoeven; het kerstpakket wordt voor hen in de kofferbak gelegd (eventueel door de leidinggevende zelf) en cateringpersoneel serveert eventuele hapjes en drankjes door het autoraampje. Werknemers kunnen ook met het hele gezin komen, als uitje. En uiteraard kunnen ze ook op de fiets of lopend komen. U kunt overwegen om iedereen een mondkapje te laten dragen en hun handen te laten desinfecteren bij aankomst. Wel zo veilig, en hopelijk is deze coronaproof kersteditie slechts eenmalig.


uitruil Meer duidelijkheid over uitruil reiskostenvergoedingen

Op Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst, zijn antwoorden gepubliceerd op vragen over de uitruil van reiskostenvergoedingen en de goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën. De Belastingdienst geeft duidelijkheid over een aantal zaken.

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat de werkgever de woonwerkvergoeding gericht vrijgesteld kan blijven betalen in 2020. Voorwaarde voor de goedkeuring is wel dat de werknemer op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht op de vergoeding had. Als de werkgever een regeling voor een individueel of persoonlijk keuzebudget (IKB of PKB) heeft, waarin werknemers kunnen kiezen of ze een belast loonbestanddeel – zoals een eindejaarsuikering – willen uitruilen tegen een hogere reiskostenvergoeding, is de datum van 12 maart ook belangrijk. De werknemer moet uiterlijk 12 maart 2020 zijn keuze hebben aangegeven.

Keuze gemaakt na 12 maart 2020? Geen goedkeuring

In de antwoorden van de Belastingdienst worden verschillende situaties behandeld. Stel dat een werknemer een vaste reiskostenvergoeding krijgt van € 0,08 per kilometer op basis van de 214-dagenregeling. Hij werkt sinds de coronamaatregelen vanuit huis. In december 2020 geeft de werknemer aan dat hij het IKB wil inzetten voor een aanvullende reiskostenvergoeding. In dit geval geldt de goedkeuring uit het besluit niet, omdat de werknemer zijn keuze niet heeft gemaakt vóór 13 maart. De werknemer mag alleen uitruilen op basis van 214 dagen als aan het einde van het jaar blijkt dat hij in 2020 meer dan 128 dagen werkelijk heeft gereisd. Heeft hij minder dan 128 dagen gereisd (wat waarschijnlijk is bij zoveel thuiswerkdagen), dan mogen alleen de werkelijke reisdagen uitgeruild worden.

Uitruilen tot het fiscale maximum mogelijk

Een andere situatie die de Belastingdienst behandelt, is die waarin de werkgever een vaste reiskostenvergoeding van € 0,12 per kilometer betaalt. Een werknemer maakt gebruik van de mogelijkheid om uit te ruilen tot € 0,19 per kilometer voor een aanvullende reiskostenvergoeding. De werkgever heeft de reiskostenvergoeding tijdelijk stop gezet vanaf 1 mei tot 1 oktober 2020, omdat de werknemer toen thuiswerkte. Als de werknemer zijn keuze voor deze uitruil vóór 13 maart 2020 heeft gemaakt, kan de werkgever de goedkeuring uit het besluit toepassen op de aanvullende reiskostenvergoeding. Op basis van het besluit mag de werknemer € 0,19 per kilometer uitruilen over de periode 1 mei tot 1 oktober. Hij kan dus uitruilen tot het fiscale maximum. De fiscale ruimte bedraagt dan 214 x € 0,19 x aantal kilometers minus de reiskostenvergoeding die de werknemer al heeft ontvangen in het kalenderjaar, zo geeft de Belastingdienst aan.


  HR vergeet goed te informeren rondom studiekostenbeding studie

Bij een tijdelijk contract is het lastiger om op een studiekostenbeding terug te vallen dan bij een vast contract. In een recente zaak hoefde een werknemer bij vertrek niet alle studiekosten terug te betalen, omdat de HR-afdeling hem slecht geïnformeerd had.

Bron: HR Rendement