Loket derde aanvraagperiode NOW nu geopend

transitievergoedingWerkgevers die een beroep willen doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3.0 (NOW 3.0) kunnen deze van 16 november tot en met 13 december 2020 aanvragen bij UWV. De tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor de maanden oktober tot en met december.

In de eerste periode van de NOW waren er bijna 140.000 toekenningen en in de tweede periode waren dat er 63.000. Volgens UWV kwam de daling in het aantal aanvragen doordat in de tweede aanvraagperiode veel maatregelen die waren ingevoerd als gevolg van corona waren versoepeld. Niet elke organisatie had meer een tegemoetkoming in de loonkosten nodig. Door de nieuwe, aangescherpte lockdown-maatregelen worden bepaalde sectoren weer hard getroffen, zoals de horeca. Om die reden houdt UWV er rekening mee dat het aantal aanvragen voor de NOW 3.0 weer hoog zal zijn. UWV verwacht duizenden aanvragen per dag.

Tegemoetkoming in de loonkosten
Ook in de derde aanvraagperiode van de NOW komen werkgevers met minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De voorwaarden zijn op een aantal punten veranderd. Zo is de tegemoetkoming in de loonkosten dit keer niet maximaal 90% maar maximaal 80% bij een omzetverlies van 100% procent en evenredig minder bij lager omzetverlies. Daarnaast mag de loonsom met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.

Wijzigingen in de voorwaarden
Andere wijzigingen in de voorwaarden voor NOW 3.0 zijn dat de extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt en dat werkgevers een inspanningsplicht hebben om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, moet de werkgever zich melden bij UWV Telefoon NOW voor van-werk-naar-werk-ondersteuning.
UWV betaalt in eerste instantie een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Dit voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Bron: HR rendement