Ketenbepaling en Workshop WAB

WABDe ketenbepaling is bedoeld om werknemers meer zekerheid te bieden bij het aangaan van flexibele arbeidsrelaties. Door deze regeling ontstaat er bij het vierde opeenvolgende contract voor bepaalde tijd automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Dit is ook het geval als meerdere contracten voor bepaalde tijd samen de termijn van 24 maanden overschrijden. Zit er tussen twee tijdelijke contracten een periode van meer dan zes maanden, dan begint de keten opnieuw. De werkgever kan niet zomaar van de ketenregeling afwijken, zelfs niet als de werknemer hiermee instemt. Dit mag alleen in de cao. Vóór de komst van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 kon een werknemer nog 36 maanden achter elkaar op basis van tijdelijke contracten voor een werkgever werken. Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt die oude regel per 1 januari 2020 weer in ere hersteld.

Workshop WAB
Binnenkort organiseren wij een workshop over de nieuwe Wet Arbeid in Balans (WAB). Naar verwachting op donderdag 14 november.
Wil je een uitnodiging ontvangen? Stuur Evelien Walsh even een mailtje. E.walsh@korento.nl