Minder wettelijke controles door voorstel van overheid

Een voorstel van het demissionaire kabinet moet ertoe leiden dat minder ondernemingen verplicht zijn om hun jaarrekening te laten controleren door een accountant. Door het voorstel hoeven ook minder ondernemingen een bestuursverslag op te stellen. De lasten voor ondernemingen nemen hierdoor af en de druk op de controle-capaciteit van accountantsorganisaties wordt verlaagd.

Door de sterke inflatie van de laatste jaren leken steeds meer mkb-ondernemingen verplicht te worden om hun jaarrekening te laten controleren door een externe accountant. Bij een wettelijke controle (verdiepingsartikel) komen veel extra administratieve lasten en kosten kijken. Mede op initiatief van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) besloot de Europese Commissie om na een consultatie de grensbedragen in de Europese jaarrekeningrichtlijn (Accounting Directive, 2013/34/EU) te verhogen. Het voorstel van het kabinet is daar een uitwerking van. De grensbedragen mogen elke vijf jaar worden herzien, maar dat is sinds 2013 niet meer gebeurd.

Totale besparing van € 45 miljoen

De grensbedragen worden nu verhoogd met 25%. Sommige ondernemingen komen daardoor in een kleinere categorie terecht. De vier categorieën zijn micro, klein, middelgroot en groot. Sommige ondernemingen zijn straks niet meer controleplichtig. Geschat wordt dat de verhoging van de grensbedragen zullen leiden tot een totale besparing van circa € 45 miljoen. In het voorstel is ook opgenomen dat ondernemingen de verhoogde grensbedragen mogen toepassen over het boekjaar 2023.

Publicatie in eerste kwartaal

Demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming implementeert de verhoging met een algemene maatregel van bestuur (AMvB). De ministerraad heeft ermee ingestemd dit ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State voor te leggen. De verwachting is dat het definitieve besluit in het eerste kwartaal van 2024 wordt gepubliceerd.

BRON: RENDEMENT.NL