De Wet toekomst pensioenen (WTP)

Sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) ingegaan. Daarmee is de overgang naar een nieuw pensioenstelsel gestart. Werkgevers en werknemers krijgen geleidelijk met de nieuwe regels te maken, maar sommige wijzigingen zijn nu al te merken.

Er komt eerst een overgangsfase van een paar jaar. Het kost namelijk tijd om alle pensioenregelingen aan de nieuwe wet aan te passen. Op 1 januari 2028 komt de overgangsfase ten einde. Alle organisaties met een pensioenvoorziening moeten dan zijn overgestapt op een premieregeling (artikel).

In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenuitvoerders de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de pensioenen ook omlaag.

De nieuwe pensioenwet zorgt er ook voor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is
opgebouwd.

De premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen.

Per 1 januari 2024 gelden de volgende relevante wijzigingen in alle pensioenregelingen:

  • Een wachttijd is niet meer toegestaan
  • De minimale opnameleeftijd is verlaagd naar 18 jaar

Lees op Rijksoverheid.nl alles over de nieuwe pensioenwet.