Zorgpremie inhouden op loon bij loonbeslag

Als een werknemer een schuld heeft bij zijn zorgverzekeraar, moet hij mogelijk een soort boete betalen, de bestuursrechtelijke premie. Het CAK kan een werkgever verzoeken die premie in te houden op het nettoloon van de werknemer.

Als een werknemer minimaal zes maanden zijn zorgpremie niet heeft betaald, kan het zijn dat het CAK contact opneemt met de werkgever met het verzoek de zorgpremie voor deze werknemer te betalen, ook wel de bestuursrechtelijke premie genoemd. De werkgever is verplicht om mee te werken aan het verzoek van het CAK. Hij houdt de premie dan in op het nettoloon van de werknemer. Als er bij de betreffende werknemer ook al beslag is gelegd op zijn loon, heeft de premie geen invloed op de hoogte van de beslagvrije voet. Dat is het deel dat de werknemer mag houden voor zijn levensonderhoud en vaste lasten. De werkgever betaalt dan de bestuursrechtelijke premie af aan het CAK en het loonbeslag aan de deurwaarder.

Bestuursrechtelijke premie betalen uit beslagvrije voet

De bestuursrechtelijke premie is geen loonbeslag maar een verplichte inhouding van een vaste last. Omdat de zorgpremie een vaste last is, wordt deze betaald uit de beslagvrije voet (tool). Het is belangrijk dat de werkgever de juiste premie in de juiste maand inhoudt op het loon. Houdt hij geen premie in, of loopt hij achter met de inhouding? Dan kan hij dit niet achteraf alsnog verhalen op de werknemer.
Het CAK geeft aan de werkgever door wanneer hij kan stoppen met de afdracht. De premie-inning wordt tijdelijk opgeschort als de werknemer een betalingsregeling heeft getroffen. De definitieve afmelding volgt als de werknemer de volledige schuld aan de zorgverzekeraar heeft betaald, of als hij is toegelaten tot een minnelijke of wettelijke schuldregeling.

BRON: RENDEMENT.NL