De Wet toekomst pensioenen (WTP)

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) ingegaan. Daarmee is de overgang naar een nieuw pensioenstelsel gestart. Werkgevers en werknemers krijgen geleidelijk met de nieuwe regels te maken, maar sommige wijzigingen zijn nu al te merken.

Kabinet gaat concurrentiebeding hervormen

Concurrentiebeding

Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor dat het concurrentiebeding hervormt. Het wetsvoorstel moet voorkomen dat werkgevers een concurrentiebeding (zonder noodzaak) standaard opnemen in een arbeidsovereenkomst en zo werknemers én de arbeidsmarkt onnodig beperken. In een concurrentiebeding (infographic) spreekt een werkgever met een werknemer af dat de werknemer in een bepaalde periode na uitdiensttreding niet zomaar elders concurrerend werk […]

Wet toekomst pensioenen een feit na akkoord Eerste Kamer

Wet toekomst pensioenen

Na de Tweede Kamer heeft ook een meerderheid van de Eerste Kamer zich achter het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen geschaard. Vanaf 1 juli 2023 begint een transitie naar een nieuw pensioenstelsel met alleen nog maar premieregelingen. Na vele jaren van discussie is het zover: het veelgeprezen Nederlandse pensioenstelsel wordt hervormd, in de hoop […]

Wat te doen bij stijgende pensioenpremies in 2022?

pensioen

De pensioenpremies stijgen in 2022 verder door, zo raamt het Centraal Planbureau (CPB) in de Macro Economische Verkenning 2022. Organisaties doen er goed aan om in kaart te brengen wat zij tegen stijgende pensioenkosten kunnen doen. Het CPB bracht op Prinsjesdag de Macro Economische Verkenning 2022 (pdf) naar buiten. Hierin geeft het onderzoeksinstituut aan dat de meeste […]

Pensioenakkoord: wetswijzigingen in 2020, 2021 en 2022

De maatregelen uit het pensioenakkoord hebben verschillende (beoogde) ingangsdata. Minister Koolmees van SZW heeft hier meer duidelijkheid over gegeven in een planning voor de uitwerking van het pensioenakkoord. Tijdens een debat over het pensioenakkoord in juni 2019 beloofde minister Koolmees een ‘roadmap’ op te stellen. Hierin zou hij op een rijtje zetten welke stappen gezet moeten worden […]

Dit betekent de WAB voor het pensioen van payrollers

Een van de intenties van de WAB is dat de arbeidsvoorwaarden van payrollers gelijk worden getrokken met die van medewerkers met een vaste aanstelling. Toch lijken payrollers daar direct al wat vertraging in op te lopen, want het onderwerp pensioen voor payrollwerknemers is een jaar uitgesteld. Payrolling in een notendop Als een werknemer via payrolling […]

Nu al financiële maatregelen voor na pensionering

Driekwart van de werkende Nederlanders heeft één of meerdere voorzorgsmaatregelen genomen om na pensionering te kunnen blijven leven zoals nu. Bijvoorbeeld door te sparen of vermogen op te bouwen via de eigen woning/aflossen van de hypotheek. Naast de maatregelen die mensen nu al nemen, is de helft van de mensen van plan om minder uitgaven te hebben […]

Tegemoetkoming zwangere medische zzp’er met beroepspensioen

Tegemoetkoming zwangere medische zzp’er met beroepspensioen De meeste medici zijn verplicht aangesloten bij één van de voor hen geldende beroepspensioenfondsen. Zij kunnen tijdens hun zwangerschap minder pensioen opbouwen. Deze situatie wordt op termijn gewijzigd, zo maakte de staatssecretaris onlangs bekend. Beroeps- en bedrijfstakpensioen Voor sommige beroepen bestaan beroeps- of bedrijfstakpensioenen. Soms moet u hier als […]