Wat te doen bij stijgende pensioenpremies in 2022?

De pensioenpremies stijgen in 2022 verder door, zo raamt het Centraal Planbureau (CPB) in de Macro Economische Verkenning 2022. Organisaties doen er goed aan om in kaart te brengen wat zij tegen stijgende pensioenkosten kunnen doen.

Het CPB bracht op Prinsjesdag de Macro Economische Verkenning 2022 (pdf) naar buiten. Hierin geeft het onderzoeksinstituut aan dat de meeste pensioenkortingen voorlopig uit zicht zijn, dankzij de gestegen dekkingsgraden. De ruimte voor indexatie – het verhogen van de pensioenen op basis van inflatie – blijft echter beperkt. Bovendien verwacht het CPB dat volgend jaar de premies zullen doorstijgen. Mede vanwege de lage rente moeten sociale partners kiezen voor premiestijgingen en/of verlagingen van de pensioenopbouw. Ook dit jaar was dat aan de orde.

Drie maatregelen om pensioenkosten te beperken

De CPB-raming is gebaseerd op de situatie eind juni 2021. De gemiddelde actuele dekkingsgraad was toen 109,4%. Inmiddels is de situatie enigszins verbeterd (tool), maar de kans op hogere pensioenpremies in 2022 blijft aanwezig. Werkgevers kunnen zich hier alvast op voorbereiden door na te gaan hoe hun pensioenuitvoerder ervoor staat en door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de pensioenkosten te beperken. Premiestijgingen zijn vooral een thema voor organisaties waarin werknemers een middelloonregeling (infographic) hebben. Deze organisaties kunnen voor een beperking van de pensioenlasten denken aan de drie maatregelen, eventueel in combinatie:

  1. Versoberen van de pensioenregeling. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door een verlaging van het opbouwpercentage of een verhoging van de eigen bijdrage van werknemers aan de opbouw.
  2. Onderbrengen van de pensioenregeling bij een pensioenfonds. Verzekeraars moeten de verzekerde pensioenen altijd garanderen, pensioenfondsen niet. Dat kan schelen in prijs.
  3. Overstappen naar een premieregeling. Dit is de meest gekozen aanpassing, die aansluit op het nieuwe pensioenstelsel (artikel). Hierbij wordt geen pensioenuitkering beloofd, maar een gegarandeerde premie die bestemd is voor pensioenopbouw. Mogelijk is compensatie nodig.

Opties rond pensioenen afhankelijk van afspraken

Welke mogelijkheden een werkgever heeft, hangt af van de situatie. Neemt de werkgever verplicht deel aan een bedrijfstakpensioenfonds? Bevat de cao een pensioenverplichting? Of heeft de werkgever de volledige zeggenschap over de pensioenregeling en -uitvoering? Heeft een werkgever zelf zeggenschap, dan heeft hij voor het wijzigen van de pensioenovereenkomst instemming nodig van de ondernemingsraad en/of de werknemers. Hij doet er goed aan voldoende oog te hebben voor hun belangen; een eenzijdige wijziging is alleen mogelijk in uitzonderlijke situaties.

Bron: HR Rendement