Betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022: hoe zit het precies?

Het wetsvoorstel dat uitkering bij ouderschapsverlof in Nederland regelt, is op 12 oktober 2021 door de Eerste Kamer aangenomen en gaat op 2 augustus 2022 in.

Ook is een motie aangenomen die de regering oproept om het doorbetalingspercentage bij verlof voor inwerkingtreding van de wet te verhogen van 50 procent naar 70 procent.

Werknemers in Nederland krijgen op dit moment hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit wijzigt door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof.

Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. De werknemers moeten het verlof opnemen in het eerste levensjaar van hun kind.

Let op: het ouderschapsverlof geldt onder voorwaarden ook voor ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen.

Op dit moment kun je in Nederland al 26 weken ouderschapsverlof per ouder in de eerste 8 levensjaren van het kind krijgen. Met het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof worden beide ouders in het eerste levensjaar van het kind voor 9 van deze weken gedeeltelijk doorbetaald. Deze weken komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken aanvullend geboorteverlof voor de partner.

9 weken betaald verlof

Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70 procent van hun dagloon (tot 70 procent van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Ouders krijgen daarmee meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Ook betaald ouderschapsverlof bij kinderen die geboren zijn vóór invoering wet

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn.
  • Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn).
  • De ouders hebben nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsuur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Voorbeeld

Een werknemer is op de datum van de invoering van de wet ouder van een kind (6 maanden). Hij of zij heeft al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Deze werknemer heeft nog 6 maanden om 7 weken ouderschapsverlof op te nemen. Dan is het kind 1 jaar. Tijdens die 7 weken heeft hij of zij recht op een uitkering.

Adoptie- of pleegouderschap

Bij adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

Bron: Salaris van morgen