Nu al financiële maatregelen voor na pensionering

PensioenDriekwart van de werkende Nederlanders heeft één of meerdere voorzorgsmaatregelen genomen om na pensionering te kunnen blijven leven zoals nu. Bijvoorbeeld door te sparen of vermogen op te bouwen via de eigen woning/aflossen van de hypotheek. Naast de maatregelen die mensen nu al nemen, is de helft van de mensen van plan om minder uitgaven te hebben tegen de tijd dat zij met pensioen gaan.  

Dit blijkt uit de Pensioenmonitor 2018 van Wijzer in geldzaken. Het onderzoek is gedaan onder 1.000 mensen uit de Nederlandse beroepsbevolking tussen de 21 en 66 jaar in het kader van de Pensioen3daagse 2018 van 6 tot en met 8 november 2018. 

Eerder stoppen 

Ondanks veel aandacht in de politiek en media, is de AOW-leeftijd voor veel mensen nog steeds hoger dan verwacht. Een meerderheid geeft dan ook aan dat zij graag eerder willen stoppen met werken dan de AOW-leeftijd. Om dit mogelijk te maken, worden vooral maatregelen getroffen als sparen en extra aflossen op de hypotheek. Een op de vijf mensen wil juist langer doorwerken dan de AOW-leeftijd. 

Fit blijven

Om langer door te kunnen blijven werken tot de verhoogde AOW-leeftijd, wordt ‘zo lang mogelijk fit blijven’ als belangrijkste maatregel gezien. Men probeert dit te bereiken door gezonder te (gaan) leven. Daarnaast wordt gedacht aan werkgerelateerde maatregelen zoals bijscholen en minder uren werken. Veranderen van werkgever, functie of vak wordt minder vaak overwogen.  

Ondernemers

Ondernemers hebben meer het gevoel dat zij kennis hebben van pensioenen dan de overige beroepsbevolking. Zij zeggen vaker te weten hoe pensioenen geregeld zijn, goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om meer pensioen op te bouwen en te weten hoeveel inkomen zij na hun pensioen nodig hebben. 

Werkplezier

Ondernemers hebben vaker nagedacht over hun inkomsten en/of uitgaven na pensionering dan de overige beroepsbevolking en maken relatief vaak gebruik van een financieel adviseur als informatiebron over hun pensioen. Ondernemers geven vaker aan dan mensen in loondienst dat zij langer willen doorwerken dan de AOW-leeftijd  vaak vanwege het werkplezier. 

Pensioenkennis 

Vergeleken met de Pensioenmonitor 2016 zeggen meer mensen te weten hoe pensioenen in Nederland geregeld zijn en of hun eigen pensioen dit jaar wordt geïndexeerd of verlaagd. Zij hebben iets vaker nagedacht over hun inkomsten en/of uitgaven na pensionering  

Meer mensen zoeken naar informatie over hun pensioen. Zoals  de tool ‘Dit kun jij doen voor jouw pensioen’ en de AOW-tool, waarmee je je persoonlijke AOW-leeftijd kunt berekenen.

Bron: Over Salaris