Extra regels naast AVG voor verwerken gezondheidsgegevens

Er kunnen extra regels gelden naast de AVG bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Zoals de Wet geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) voor gegevens over gezondheid, waarin het medisch beroepsgeheim is vastgelegd. Gegevens over gezondheid zoals medische gegevens mogen alleen worden verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die gebonden is aan een beroepsgeheim of verplicht […]

van WWZ naar WAB

Het kabinet wil de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op een aantal belangrijke onderdelen terugdraaien. Daarmee wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen. Aan de andere kant moet het mogelijk worden om werknemers eenvoudiger te ontslaan. Om dat te bereiken komt minister Koolmees van SZW met het concept wetsvoorstel ‘Wet […]

Arbowet per 1 juli 2018 – basiscontract op orde?

Werkgevers moeten op 1 juli 2018 alles geregeld hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. De nieuwe Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het huidige contract of door een nieuw contract […]

Geen verlaging onroerendezaakbelasting voor sportclubs

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is niet van plan om de wetgeving aan te passen zodat gemeentes de onroerendezaakbelasting (OZB) voor sportverenigingen en andere sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) kunnen verminderen. Dit blijkt uit de recente beantwoording van vragen van de leden van de Tweede Kamer. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het heffen van […]

SER: één verlofregeling voor kraamverlof partnerverlof ouderschapsverlof

Het huidige verlofstelsel bestaat uit veel regelingen en is in praktijk erg ingewikkeld. Elke regeling kent verschillende voorwaarden en aparte financieringsvormen. De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert daarom de bestaande regelingen te vereenvoudigen door kraamverlof en partnerverlof in het ouderschapsverlof samen te voegen. Om het gebruik van deze regeling te stimuleren, moet voor een deel van het ouderschapsverlof een betaling worden geïntroduceerd. De […]

Opvolger Wet DBA afgeschoten door ZZP Nederland

Het eerste overleg tussen zzp’ers en de bewindslieden Koolmees van Sociale Zaken, Snel van Financiën en Keijzer van Economische Zaken over de opvolger van de DBA vond plaats op 24 januari 2018. ZZP Nederland voelt niets voor de opdrachtgeversverklaring en wil juist een model dat gebaseerd is op ondernemerschap. De in het regeerakkoord voorgenomen opdrachtgeversverklaring zou zzp’ers moeten onderscheiden van werknemers. Bedrijven, die zzp’ers inhuren, moeten dan een webmodule invullen om zekerheid te krijgen, dat het niet gaat om een dienstverband en werkgeverschap. Volgens ZZP Nederland zal […]

Het nieuwe huwelijksvermogenrecht in de praktijk

Sinds 1 januari van dit jaar gelden er nieuwe regels als u gaat trouwen. Dan geldt namelijk de beperkte gemeenschap van goederen voor iedereen die gaat trouwen en geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld. Wat is er veranderd? Drie vermogens Bij een beperkte gemeenschap van goederen, zijn er drie vermogens in plaats van één gemeenschapsvermogen, namelijk: […]

Deze website maakt gebruik van cookies.