Betere loonstrook biedt werknemers meer duidelijkheid

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er een nieuwe loonstrook ontwikkeld. Deze moet werknemers meer inzicht bieden in de totale loonruimte van werkgevers en hoeveel van hun salaris naar belastingen en premies gaat.

De huidige loonstrook is voor veel werknemers onduidelijk, biedt beperkt inzicht in kosten en tegoeden en bevat veel moeilijke woorden. Ook ontbreekt vaak belangrijke informatie. Daarom ontwikkelde de Argumentenfabriek de zogenoemde betere loonstrook, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en met steun van onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland. Deze loonstrook is gemaakt vanuit het perspectief van de werknemer. De vernieuwde loonstrook – die ziet op een maandelijkse loonbetaling – moet werknemers bewuster maken van de totale loonruimte die werkgevers hebben en hoeveel er naar belastingen en premies gaat.

Nu ook inzicht in werkgeverslasten

Op de loonstrook (pdf) staat hoe de werkelijke loonkosten zijn opgebouwd. Het bedrag is verdeeld in drie delen: de werkgeverslasten, de werknemerslasten en het nettoloon. Door de vermelding van de werkgeverslasten krijgt de werknemer dus ook inzicht in de bedragen die een werkgever namens de werknemer afdraagt bovenop het brutoloon (werknemerslasten en nettoloon). Het gaat dan om onder meer de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en de kosten voor de leaseauto. Dat is nu nog niet gebruikelijk bij loonstroken. Ook bevat de loonstrook een overzicht van overige tegoeden, zoals de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, het individueel keuzebudget (artikel) en het vakantiegeld (wat officieel vakantiebijslag heet). Verder zit er een begrippenlijst bij.

Aanpassing van salarisadministratie nog nodig

De verbeterde loonstrook is nog geen kant-en-klaar document dat direct in alle systemen past. De loonstrook moet daarom worden doorontwikkeld door leveranciers van salarissoftware, samen met hun klanten. Op de website betereloonstrook.nl staan voorbeelden van de nieuwe loonstrook.

BRON: Rendement.nl