Kabinet maakt gehakt van koopkrachtplannen Tweede Kamer

Voor de koopkrachtplannen die de partijen in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen via moties hebben aangenomen is volgens het kabinet niet in alle gevallen voldoende budgettaire dekking aangegeven. Wat het kabinet betreft moeten er dus een flink aantal moties van tafel.

Het demissionaire kabinet heeft in de Miljoenennota 2024 een pakket van maatregelen voorgesteld om de koopkracht te verbeteren. Dit pakket bestaat onder andere uit een verhoging van de huurtoeslag en het kindgebonden budget voor een totaalbedrag van € 2 miljard. Dit pakket moet voorkomen dat het aantal mensen in armoede toeneemt. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer verschillende moties aangenomen die de koopkracht nog meer moet verbeteren. Daarbij hebben ze ook aangegeven waar dit extra geld vandaan moet komen. Het kabinet heeft in een brief gereageerd op de voorgestelde dekkingsmaatregelen van de extra koopkrachtplannen.

Een van de maatregelen betreft het minimum loon.

Wettelijk minimumloon met 1,7% stijgen

Ook zou het wettelijk minimumloon met ingang van 2024 met 1,7% extra moeten stijgen, bovenop de reguliere aanpassing aan de prijsstijgingen die altijd per 1 januari plaatsvindt. Daarnaast wil de Kamer een bezuiniging op het kindgebonden budget terugdraaien en de overheidsbijdrage aan de kinderopvang verhogen. De dekking van deze maatregelen moet komen uit:

  • Het belasten van de inkoop van eigen aandelen gelijk aan de belasting op het uitkeren van dividend, met een opbrengst van € 1,2 miljard.
  • Een verhoging van de bankenbelasting met € 350 miljoen.
  • Een verhoging van het (top)tarief in box 2 en box 3 met 2%, met een opbrengst van € 450 miljoen.


In de brief geeft het kabinet aan dat deze dekking niet volgens de begrotingsregels is omdat hogere uitgaven aan de inkomstenkant worden gedekt. Daarnaast is de voorgestelde dekking onvoldoende. De motie wordt dan ook ontraden.

BRON: Rendement.nl