Geen updates meer van Werkwijzer Poortwachter

UWV meldt op haar website dat de Werkwijzer Poortwachter niet langer wordt vernieuwd. De aanpassing van 1 augustus 2022 was de laatste. Werkgevers kunnen belangrijke veranderingen en nieuws rondom re-integratie op uwv.nl vinden.

Arbeidsdeskundige Janthony Wielink vroeg hier aandacht voor op LinkedIn, waarna er veel verontwaardigde reacties volgden. In de Werkwijzer Poortwachter kunnen werkgevers, bedrijfsartsen en andere betrokkenen informatie vinden over de begeleiding en re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Ook staat in het document hoe de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van UWV de ondernomen re-integratie-inspanningen beoordelen.

Geen rechten ontlenen aan Werkwijzer Poortwachter

Hoewel de Werkwijzer vooral bedoeld is voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV, biedt het werkgevers een richtlijn voor de aanpak van de re-integratie van zieke werknemers. Dat betekent echter niet dat werkgevers er ook rechten aan kunnen ontlenen. De Hoge Raad heeft eerder bepaald dat de Werkwijzer geen beleidsregel is. Een beleidsregel is een soort praktische ‘handleiding’ voor hoe een bestuursorgaan – in dit geval UWV – de wettelijke regels toepast.

Wel rechten ontlenen aan beleidsregels

Bij de verzuim- en re-integratieaanpak kunnen werkgevers alleen rechten ontlenen aan de Wet verbetering poortwachter (toolbox), de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. In dit laatste document staat het beoordelingskader dat UWV hanteert bij de beoordeling van de door de werkgever en werknemer geleverde re-integratie-inspanningen. Als UWV bijvoorbeeld afwijkt van de beleidsregels, kan de rechter dit de uitkeringsinstantie aanrekenen. Dat betekent overigens niet dat de werkgever ook gebonden is aan de beleidsregels; hij kan ook op een andere manier voldoen aan de wet als dat een even goed of beter (re-integratie)resultaat oplevert.

Actualiteiten op de website van UWV

De meest recente en dus laatste wijziging van de Werkwijzer is die van 1 augustus 2022 (pdf). Om de werkgever te helpen met de stappen die hij moet nemen en om zijn verantwoordelijkheden te benadrukken, is er een zogenoemd Quick Startdocument (pdf) beschikbaar. Dit document is een specifiek op de werkgever gerichte aanvulling van de Werkwijzer Poortwachter. Voor actualiteiten rond de beoordeling van re-integratie-inspanningen kunnen werkgevers bijvoorbeeld de site van UWV in de gaten houden en zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de uitkeringsinstantie.

BRON: Rendement.nl