Forse dwangsommen voor niet opvolgen eisen Arbeidsinspectie

Werkgevers die na een last onder dwangsom van de Arbeidsinspectie hun leven niet beteren, kunnen te maken krijgen met nieuwe dwangsommen. Die kunnen fors oplopen, zo merkten vier bagage-afhandelaars op Schiphol die in gebreke bleven na eerdere overtredingen.

Vorig jaar legde de Nederlandse Arbeidsinspectie aan zes bagage-afhandelaars op Schiphol een last onder dwangsom op. De medewerkers die bagage afhandelen hadden te maken met zware fysieke arbeidsbelasting en liepen risico op overbelasting. De bedrijven moesten maatregelen nemen om de belasting te beperken. Zo moesten ze tilhulpen inzetten en zorgen voor voldoende afwisseling van taken. Bij een controle of aan de eisen was voldaan, bleek dit bij vier bedrijven niet het geval. Zij krijgen opnieuw een last onder dwangsom opgelegd. De nieuwe dwangsommen zijn fors: de hoogste is maximaal 1.062.000 euro. De Arbeidsinspectie eist verder dat in de toekomst de bagageafhandeling volledig geautomatiseerd wordt.

Dwangsom middel om druk uit te oefenen

Een last onder dwangsom is de verplichting om een bepaald bedrag te betalen op het moment dat de werkgever niet binnen een bepaalde termijn aan de gestelde eisen voldoet. Het is een middel  om sterke druk uit te oefenen. Hoe langer de werkgever wacht met het nemen van risicobeperkende maatregelen, hoe hoger het bedrag oploopt dat hij moet betalen. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft al aangekondigd de bedrijven voor bagageafhandeling op Schiphol in de toekomst te blijven controleren. De Arbeidsinspectie kan bij lichte overtredingen ook eerst een waarschuwing geven. De werkgever krijgt dan tijd om alsnog aan de eis te voldoen. Zijn overtredingen ernstig dan volgt een boete. De normbedragen voor boetes staan in de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving .

BRON: RENDEMENT.NL