Vragen over: de AVG en het personeelsdossier

Nu de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 van toepassing is geworden, lopen werkgevers vaker tegen bepaalde privacyvraagstukken aan. Dit geldt ook met betrekking tot de gegevens die zij in het personeelsdossier mogen bewaren. Voor het bewaren van werknemersgegevens in het personeelsdossier geldt één belangrijke stelregel: de werkgever mag de gegevens niet langer bewaren dan […]

Vragen over: verplichte aanstelling FG en instemmingsrecht OR

De Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) stelt het in sommige gevallen verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Daarbij kan ook de ondernemingsraad (OR) een belangrijke rol spelen. Sommige organisaties moeten met de inwerkingtreding van de AVG per 25 mei 2018 met een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) werken. Een FG ziet erop toe […]

Uitvoeringswet AVG besproken in Tweede Kamer – minister geeft uitleg

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft gevolgen voor burgers, bedrijven en organisaties. De Tweede Kamer bespreekt het wetsvoorstel van minister Dekker van Rechtsbescherming waarmee de verordening van kracht wordt (Uitvoeringswet AVG). De minister legt uit. Op 13 maart wordt er gestemd over het wetsvoorstel.  Voor bedrijven die nu voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens, zal er volgens de minister “geen aardverschuiving” […]

AVG: Het verschil: privacy by design en privacy by default

Als de AVG op 25 mei 2018 van kracht wordt, gaan de begrippen ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ een grote rol spelen. Voor het gevoel liggen de twee dicht bij elkaar, maar het zijn toch gescheiden begrippen met een nét iets andere inhoud. Wat is het verschil?

Deze website maakt gebruik van cookies.