Nieuwsbrief mei – Nieuwe wetgeving AVG, privacy statement

GegevensbeschermingOnze privacyverklaring is bijgewerkt

In verband met de AVG wet, die vanaf 25 mei in werking treedt, hebben wij onze privacyverklaring bijgewerkt. Deze is te vinden op onze website. Ga naar de privacyverklaring

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u klant bij ons bent of in het verleden aangegeven heeft interesse te hebben in onze nieuwsberichten. Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich altijd afmelden door onderaan de nieuwsbrief op uitschrijven te klikken. Zonder uitschrijving gaan we er vanuit dat u ons toestemming


Is angst voor (hoge) boete bij niet naleven van AVG terecht?AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is nu echt van toepassing. Organisaties moeten aan diverse plichten voldoen, maar de vraag is wat er gebeurt als zij de regels niet helemaal correct naleven.

Nadat de AVG in mei 2016 in werking was getreden, kregen organisaties twee jaar de tijd om aan de nieuwe Europese privacyregels te voldoen. De laatste tijd zijn veel organisaties daar druk mee aan de slag gegaan (tool). Vanaf nu is de AVG van toepassing en kunnen partijen die de AVG niet correct naleven gestraft worden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die verantwoordelijk is voor de handhaving van de privacywetgeving. Maar in de praktijk lijken veel (goedbedoelende) organisaties zich niet direct zorgen te hoeven maken om sancties.

Autoriteit Persoonsgegevens heeft te weinig mankracht

Het Financieele Dagblad meldt dat er veel onrust heerst binnen de AP en de instantie op dit moment niet in staat is om op de gewenste manier toezicht te houden op de AVG. De AP zou overbelast zijn en niet over genoeg gekwalificeerde werknemers beschikken. Dit ontkent de AP niet. Voor de handhaving van de AVG heeft de autoriteit meer personeel nodig, maar de arbeidsmarkt voor privacy-experts is krap. Daar hebben ook organisaties mee te maken die een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) moeten benoemen. Die verplichte aanstelling van een FG is het eerste dat de Autoriteit Persoonsgegevens gaat controleren, zo heeft de voorzitter van de AP laten weten. Verder stelt de AP zich in de komende periode te willen focussen op de verantwoordingsplicht van organisaties, beveiliging van medische gegevens, handel in persoonsgegevens en datalekken.

Angst voor hoge boetes van AP is (nog) niet nodig

Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft aangegeven niet nog meer extra geld te willen uittrekken voor het toezicht. Hij denkt ook dat de AP niet direct boetes zal uitdelen aan kleinere organisaties die met de AVG bezig zijn, maar hun zaakjes nog niet helemaal op orde hebben. Dat zei de bewindsman eerder ook al in de Tweede Kamer. Grotere organisaties die persoonsgegevens onvoldoende beschermen, kunnen volgens de minister wel echt problemen verwachten. De hoogst mogelijke boetes zijn onder de AVG niet mis (€ 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet). Van zulke hoge boetes (tool) zal het echter niet snel komen. De AP bekijkt per overtreding welke sanctie passend is. Een waarschuwing zou ook kunnen volstaan.


IBANDe IBAN-Naam Check zorgt voor minder foute overboekingen

De IBAN-Naam Check heeft ervoor gezorgd dat er per dag 1.500 minder foute overboekingen plaatsvinden. Sinds de invoering zijn er 350 miljoen checks uitgevoerd. Volgens Rabobank zijn klanten door de check 70% minder geld kwijt aan fraude met facturen.

Als uw organisatie per ongeluk een verkeerde overboeking heeft gedaan, controleren Nederlandse banken niet of de opgegeven Nederlandse IBAN- rekeningnummers overeenkomen met de naam van de begunstigde. In het terugvorderen van het overgeboekte bedrag slaagt uw organisatie alleen als de andere partij daaraan meewerkt. Met de invoering van de IBAN-Naam Check vindt er een automatische controle plaats op de match tussen rekeningnummer en naam van de begunstigde.

IBAN-Naam Check vindt automatisch plaats

De IBAN-Naam Check vindt automatisch plaats bij internetbankieren en mobiel bankieren via de Rabobank. Organisaties hoeven deze check niet zelf te activeren bij de bank(en) waar zij rekeningen aanhouden. Als  het ingetypte IBAN niet overeenkomt met de begunstigde partij, ontvangt de gebruiker een waarschuwing. Daarmee helpt de IBAN-Naam Check verkeerde overboekingen en fraude tegen te gaan.

IBAN-Naam Check nog steeds niet helemaal waterdicht

Overigens is de IBAN-Naam Check nog steeds niet helemaal waterdicht. Er zijn nog altijd verkeerde overboekingen, bijvoorbeeld doordat gebruikers de waarschuwing negeren of doordat ze de verkeerde persoon of organisatie selecteren uit het adresboek. Om fouten bij het betalen van facturen te voorkomen kunt u bijvoorbeeld het adressenboek van internetbankieren up-to-date houden om verouderde IBAN-nummers te onderscheppen. Verwijder ook  vervallen en heruitgegeven IBAN-bankrekeningnummers anders blijven deze nummers standaard in het adresboek van internetbankieren staan.

Andere banken volgen het voorbeeld van de IBAN-Naam Check

In september vorig jaar heeft de Rabobank als eerste in Nederland de naamcheck ingevoerd. Ook de andere Nederlandse banken zijn bezig met de IBAN-Naam Check. De Volksbank en ING voeren de check geleidelijk aan in bij de mobiele app en bij internetbankieren. ABN Amro volgt waarschijnlijk deze zomer.


Bronnen: Rendement en Boschland accountants


AVG TOOLBOX VOOR SPORTVERENIGINGENAVG toolbox

AVG-proof als sportvereniging voor eenmalig €100,-. Dit is mogelijk middels onze AVG toolbox voor sportverenigingen.

Met een projectteam van 7 professionals hebben we dit mooie en goede product neergezet. Met teksten en voorbeelden speciaal voor sportverenigingen en sportscholen. Ga hier naar de website.