Kwart langdurig zieke werknemers vraagt WIA aan

UWV. E-HRMVan de langdurig zieken in dienst bij een werkgever doet een kwart na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag bij UWV. Dit blijkt uit het nieuwste kennisverslag waarin UWV het langdurig ziekteverzuim bij kleine en grote bedrijven analyseert. 

Als een werknemer 42 weken ziek is moet de werkgever dit melden aan UWV.

Deze registratie geeft inzicht in het aantal langdurig zieke werknemers in Nederland en hun herstelpatroon. De registratie helpt ook om beter te voorspellen hoeveel werknemers het volgende kalenderjaar een WIA-aanvraag zullen doen.

Mensen vragen een WIA-uitkering aan als zij bijna twee jaar ziek zijn. 

Langdurig zieke werknemers 

In 2016 werden naar schatting 12.700 werknemers van kleine bedrijven en 67.100 van grote bedrijven langdurig ziek.

Bij grote bedrijven is het percentage langdurig zieke werknemers tussen 2013 en 2016 harder gestegen dan bij kleine bedrijven (35% versus 23%).

Van de langdurig zieken doet een kwart na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag. Dit aandeel is stabiel over de jaren. 

De grootste stijging van zieke werknemers tijdens de 42e-weeksmelding vond van 2014 op 2015 plaats. Mede hierdoor steeg in 2016 de WIA-instroom met bijna 12%, van 35.800 naar 40.000 uitkeringen. Een andere verklaring is de toenemende vergrijzing. 

Stijging bij 60-plussers 

Van de langdurig zieken tussen 2012 en 2016 is 39% jonger dan 45 jaar en 61% is 45 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd is 47 jaar.

De groei is het sterkst in de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar. Daar zit een groei van 4.800 in 2012 (1,6% van de werknemers ouder dan 60 jaar) naar 11.200 in 2016 (2,6%).

Nog steeds haalt de overgrote meerderheid van de werknemers de pensioenleeftijd zonder voortijdig uit te vallen. 

Overzicht

In een overzicht: 

  • Het percentage werknemers met een vast dienstverband dat langdurig (minimaal 42 weken) ziek is, groeide tussen 2013 en 2016 met 32%. 
  • In 2016 werden 12.700 werknemers van kleine bedrijven en 67.100 van grote bedrijven langdurig ziek. Dit is 1,2 respectievelijk 1,8% van de werknemers bij die bedrijven. 
  • Van de langdurig zieken doet een kwart na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag. Dit aandeel is stabiel in de periode 2014-2016.   

Bron: SalarisNet

E-HRM

Een signaal ontvangen dat uw medewerker 42 weken ziek is? Wij kunnen u helpen met het inrichten van uw E-HRM processen.