Vakantiegeld uitbetalen: 5 aandachtspunten voor werkgevers

vakantieVeel werkgevers betalen in mei het vakantiegeld uit aan hun werknemers. Acht procent vakantiegeld over het brutoloon uit te keren in de maand mei. Het lijkt een vast gegeven maar er is meer mogelijk dan u denkt.

Vijf punten waar u bij het uitbetalen van vakantiegeld op moet letten.

Recht op vakantietoeslag over overwerkloon

Een werknemer heeft sinds 1 januari 2018 ook recht op vakantietoeslag over het overwerkloon. Dus als u de uren die de werknemer overwerkt ook uitbetaalt, dan moet u vanaf dit jaar ook 8 procent vakantietoeslag over betalen.

Niet verplicht in mei uitbetalen

De werkgever is niet verplicht het vakantiegeld in mei uit te betalen. De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld uit in mei, maar het mag ook in juni mocht dat beter uitkomen.

U mag ook van deze regel afwijken en het vakantiegeld bijvoorbeeld in termijnen betalen. Dit moet dan wel schriftelijk vastgesteld worden. En let wel op: het volledige vakantiegeld moet uiterlijk in juni uitbetaald zijn.

3 Meer dan drie keer minimumloon  

Het vakantiegeld bedraagt minimaal 8 procent van het brutoloon, maar er zijn uitzonderingen. De werkgever mag minder vakantiegeld betalen als de werknemer meer dan drie keer het minimumloon ontvangt. U hoeft dan alleen 8 procent vakantietoeslag te betalen over het loon dat drie keer het minimumloon betreft. Over het bedrag wat de werknemer daarboven ontvangt hoeft u geen of minder vakantiegeld uit te keren.

4 Vakantiegeld alleen over brutoloon

Vakantiegeld wordt alleen berekend over het brutoloon. Als de werknemer een bonus, dertiende maand, winstuitkering of onkostenvergoeding krijgt, dan hoeft u daarover geen vakantiegeld over te betalen. De 8 procent vakantietoeslag geldt alleen over het salaris voor het reguliere dienstverband.

5 Vakantiegeld gekoppeld aan prestaties

U mag vakantiegeld aan prestaties koppelen. Voorwaarde is dat u wel altijd minimaal 8 procent vakantiegeld uitbetaalt. Maar u mag bijvoorbeeld afspreken dat dit bij bepaalde prestaties 10 procent wordt.

Bron: Monsterboard