Nieuwsbrief juni – WAB en contractverlenging, telemarketing, AVG en meer..

  WAB speelt nu al een rol bij contractverlenging

AVG

Een werkgever die een tijdelijk contract met een werknemer afspreekt, moet bij het eindigen van dit contract per 1 januari 2020 een transitievergoeding betalen. Werkgevers kunnen hier op letten als zij bijvoorbeeld per 1 juli een contractverlenging afspreken.

Per 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. Door deze wet – waarmee de Eerste Kamer onlangs heeft ingestemd – vervalt de voorwaarde dat een werknemer eerst twee jaar in dienst moet zijn geweest om bij contractbeëindiging een transitievergoeding te ontvangen. Een werknemer heeft hier straks direct na de start van de arbeidsovereenkomst recht op. Dit geldt dus ook bij ontslag in de proeftijd en bij het niet verlengen van een tijdelijk contract.

Transitievergoeding bij niet verlengen contract

Verlengt een werkgever dus een tijdelijk contract van een werknemer, dan moet hij er rekening mee houden dat hij per 1 januari 2020 bij het niet verder voortzetten van dit contract een transitievergoeding moet betalen. Dit geldt ook als een werkgever een nieuw contract met een werknemer sluit dat eindigt op of na 1 januari 2020. Mogelijk is dit voor werkgevers een reden om een tijdelijk contract van een werknemer vóór 1 januari 2020 te laten eindigen. Aan de andere kant zal de transitievergoeding van werknemers met een kortdurend dienstverband doorgaans niet hoog zijn. Aan een werknemer die twee jaar in dienst is geweest, betaalt een werkgever per 1 januari 2020 bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract twee derde maandsalaris.

Voorsorteren op nieuwe ketenbepaling

Waar werkgevers ook alvast op kunnen voorsorteren is dat per 1 januari 2020 de ketenbepaling weer wordt verlengd van twee naar drie jaar. Deze maatregel heeft een onmiddellijke werking. Dat wil zeggen dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. Heeft een werkgever bijvoorbeeld vóór 1 juli 2019 al een jaarcontract en een halfjaarcontract met een werknemer gesloten, dan kan hij per 1 juli 2019 nog een jaarcontract met de werknemer sluiten zonder de termijn van de ketenbepaling te overschrijden. Maar let op: dit geldt niet als een werkgever na afloop van twee jaarcontracten op 1 juli 2019 een nieuw jaarcontract aangaat. In dit voorbeeld overschrijdt de werkgever op 1 juli 2019 namelijk al de tweejaarstermijn, terwijl dan nog de huidige regels gelden.


concurrentFoto’s van bedrijfsevenement vaak overtreding AVG

Op ieder bedrijfsevenement zijn er wel werknemers die filmpjes of foto’s maken. Dat lijkt onschuldig, maar de AVG kan van toepassing zijn op zulke situaties. Als de collega’s of relaties die vastgelegd worden daar geen weet van hebben of dit niet waarderen, kan dat een overtreding op de AVG betekenen.

Vrolijke foto’s van collega’s op de vrijdagmiddagborrel komt u volop tegen op social media. Organisaties maken snel de vergissing om te denken dat zulke foto’s niet onder de AVG vallen, omdat het beeldmateriaal bijvoorbeeld op het privéaccount van een werknemer wordt gepubliceerd. Toch kunnen werkgevers wel degelijk in de problemen komen door kiekjes van bedrijfsborrels en andere evenementen op social media. Dat is het geval als de foto’s of filmpjes zijn gemaakt namens de werkgever. Denk aan een ingehuurde fotograaf op een relatie-evenement of een werknemer die een filmpje maakt tijdens het bedrijfsuitje voor op de Facebookbedrijfspagina.

Wettelijke grondslag voor beeldmateriaal

Organisaties hebben een wettelijke grondslag (e-learning) nodig om beeldmateriaal te mogen maken van werknemers of evenementbezoekers. In de meeste gevallen betekent dit dat de organisatie vooraf toestemming moet vragen aan de personen die vastgelegd worden. Let daarbij op dat het beeldmateriaal alleen mag worden gebruikt voor het doel waarvoor toestemming is gevraagd. Gaat een klant er dus mee akkoord dat uw organisatie een foto van hem op de website mag plaatsen, wil dat niet zeggen dat de werknemer die naast hem op de foto staat hetzelfde kiekje op zijn LinkedIn-account mag delen.

Onherkenbaar in beeld risicovol

Is het niet mogelijk om toestemming te vragen of krijgt een organisatie nul op het rekest, dan blijven er twee opties over. De eerste is een beroep doen op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het komt echter bijna niet voor dat het belang van een organisatie om beelden te publiceren zwaarder weegt dan de privacy van de mensen op de foto’s of video’s. Het alternatief is om personen onherkenbaar in beeld te brengen. Maar ook dat is een lastige opgave. Iemands postuur, opvallende haarkleur of motoriek in combinatie met de locatie kan al genoeg zijn om iemand te herkennen.


 Non-profitsector wil uitzondering opt-in telemarketing telefonie

Het kabinet is bezig met een wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat u straks het zogenoemde opt-in regime moet toepassen voor telemarketing. De non-profitsector is groot voorstander van een uitzondering op deze regel voor goede doelen. Recent heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat echter aangegeven dat zij daar onvoldoende aanleiding voor ziet.

Op dit moment geldt het systeem van opt-out voor de telemarketing. Organisaties kunnen consumenten zonder toestemming benaderen met een telefonische aanbieding. Afmelden is wel mogelijk via het Bel-me-niet-Register. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat wil echter overstappen naar een opt-in systeem: consumenten mogen niet gebeld worden, tenzij ze daar actief toestemming voor hebben gegeven. Het is de bedoeling dat de wet gaat gelden voor alle organisaties.

Financiering ernstig in gevaar

Goede doelen zijn daar niet erg blij mee en vinden dat er een uitzondering moet komen. De argumenten voor dit standpunt  hebben Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland opgenomen in een positionpaper. In deze positionpaper geven deze partijen aan dat de financiering van vele maatschappelijke projecten ernstig in gevaar komt door dit voorstel. Goede doelen kunnen dan niet langer de kwaliteit waarborgen.

Ernstige belemmering goede doelen

Het invoeren van dit wetsvoorstel is voor goede doelen dus een ernstige belemmering, die niet overeenkomt met een eerder kabinetsstandpunt. Het kabinet heeft namelijk eerder aangegeven ondersteunend te willen zijn aan de filantropie en dat ze een ‘participerende’ samenleving wil bevorderen.  Staatssecretaris Keijzer vindt een uitzondering echter niet nodig, omdat de privacy en de belangen van consumenten voorop staan. Binnenkort zal er een internetconsultatie starten over het wetsvoorstel. Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland blijven in gesprek met het ministerie en zullen een stevig signaal blijven afgeven.

 


leiderschap Inspirerende werkplek en leider bevorderen motivatie

Werknemers blijven gemotiveerd als hun leidinggevende een inspirerende visie heeft, een voorbeeldrol vervult en kansen biedt voor ontwikkeling. Is de motivatie en betrokkenheid van werknemers tot het nulpunt gedaald, dan ligt dat mogelijk aan de leidinggevende en zijn leiderschap.

Gelukkige werknemers zijn onmisbaar voor goede resultaten en tevreden klanten. Werknemers functioneren het beste als zij zich gehoord voelen. De leidinggevende kan daar het volgende voor doen:

  • werknemers de ruimte geven om fouten te maken;
  • werknemers mogelijkheden bieden om nieuwe uitdagingen aan te gaan; en
  • een empathisch gesprek aangaan met werknemers.

Door werknemers het werk op hun eigen manier te laten doen en vertrouwen te tonen – en dit vertrouwen uit te spreken – kan de leidinggevende de productiviteit van zijn team of afdeling verbeteren.

Kantoor moet passen bij organisatiewaarden

De fysieke werkplek is ook een niet te onderschatten factor op het werkgeluk en de motivatie van werknemers. Een inspirerend kantoor (tool) draagt namelijk bij aan de interactie, gezondheid en productiviteit. Dit betekent niet dat elke organisatie een tafeltennistafel moet neerzetten, want het kantoor moet wel in dezelfde lijn liggen als de organisatiewaarden en de behoeften van werknemers. Een gezellige koffiehoek of stilteplekken kunnen net zo goed zorgen voor een inspirerend kantoor.

Bron: HR Rendement


KorentodagKorentodag

Afgelopen weken zijn onze uitnodigingen afgeleverd of digitaal verzonden, voor onze Korentodag.
Zin om even te escapen van de dagelijkse werkzaamheden? Dat kan nu! Wij voorzien jou graag van een ochtend vol ontspanninggezelligheid en vermaak. Heb je de uitnodiging gemist? Schrijf je dan hier in.