Het gevaar van cyberaanvallen en witwassen

Biedt de financiële sector de permanente risico’s van witwassen en cyberaanvallen niet het hoofd, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de economie. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) in de Risicorapportage Financiële Markten 2019.

Cybercrime komt regelmatig voor in de financiële sector. Uit een enquête van het CBS blijkt dat bedrijven in de financiële sector ongeveer even vaak met een ICT-beveiligingsincident te maken hebben (37%) als bedrijven in de industrie (36%). Het CPB schat het totale risico op disrupties in de financiële sector door cyberaanvallen voor dit jaar even hoog in als vorig jaar. Door de toename van digitaal betalingsverkeer is de economische impact van eventuele disrupties vooral daar groot.

Risicofactoren bij banken

Ook witwassen komt steeds vaker voor in de financiële sector. In Europa kwamen de afgelopen jaren meerdere incidenten aan het licht, onder andere bij Nordea, ING en Deutsche Bank. Risicofactoren bij banken zijn onder andere de hoge mate van buitenlandse rekeninghouders en van internationale transacties, vooral naar belastingparadijzen.

Nederland kwetsbaar voor witwasproblematiek

Het afgelopen jaar bleek dat meerdere Nederlandse banken gebruikt zijn voor witwaspraktijken. Nederland is relatief kwetsbaar voor witwasproblematiek vanwege de grote sommen geld die via bijvoorbeeld trustkantoren het land inkomen en verlaten. Nederlandse banken maken nu extra personeel en middelen vrij voor integriteitsmanagement.

Toezicht op Europees niveau

Witwasschandalen kunnen ook economische problemen veroorzaken als het vertrouwen bij consumenten in de bankensector wordt aangetast. Bovendien zijn als gevolg van grote overtredingen van anti-witwasregels het afgelopen jaar enkele bankvergunningen ingetrokken, bijvoorbeeld van de Letse bank ABLV, de Estse Versobank en de Malteser Pilatus bank.
Toezicht op witwaspraktijken bij Europese banken door nationale toezichthouders schiet op dit moment tekort en kan wellicht beter op Europees niveau worden geregeld, aldus het CPB in de nieuwe Risicorapportage Financiële Markten 2019.

Bron: HR Rendement