Is ontslag mogelijk bij relschoppers?

relschoppersKan een werkgever zijn werknemer ontslaan omdat hij betrokken is geweest bij de rellen en plunderingen? Een kantonrechter zal niet zomaar tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan, omdat dit van veel factoren afhankelijk is.

De afgelopen dagen zijn er in verschillende plaatsen rellen geweest tegen de coronamaatregelen. Er zijn ook verschillende tv-opnamen van de relschoppers gemaakt. Wat veel mensen zich zullen afvragen, is of een werkgever die een werknemer op de beelden herkent, deze werknemer kan ontslaan? In verschillende media, waaronder het FD, is deze vraag aan bod gekomen. Het antwoord is niet eenvoudig. Dit is namelijk afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de functie die de werknemer uitoefent en zijn positie in de organisatie. Kan de werknemer door zijn privégedrag zijn werk niet meer goed uitvoeren of schaden zijn privéactiviteiten de organisatie? Dan heeft een werkgever mogelijk meer kans als hij bij de rechter een verzoek indient om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter zal de verschillende belangen afwegen in zijn uitspraak.

Ontslag vanwege verwijtbaar handelen

De werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden op basis van één of meerdere ‘voldragen’ ontslaggronden (infographic), zoals de e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten) of de g-grond (verstoorde arbeidsrelatie). Een voorbeeld is een arbeidsovereenkomst die door de kantonrechter op de g-grond werd ontbonden omdat de werknemer was veroordeeld voor strafbare handelingen in de privésfeer (onder andere drugsbezit). Een andere mogelijkheid is ontbinding op basis van de h-grond, de zogenoemde restgrond. Bij de h-grond gaat het om andere omstandigheden dan bijvoorbeeld disfunctioneren (d-grond). Ook deze ontslaggrond moet wel voldragen zijn: de omstandigheden moeten zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd het dienstverband voort te zetten.

Ontslag met wederzijds goedvinden afspreken

In bepaalde gevallen is ontslag op staande voet een optie. Dit zal onder meer afhankelijk zijn van de functie van de werknemer, zoals bij een ambtenaar die op staande voet werd ontslagen wegens betrokkenheid bij hennepkwekerijen.
Mocht een werkgever zijn werknemer hebben herkend bij de rellen, dan kan een goed gesprek met de werknemer geen kwaad. De werkgever kan proberen te achterhalen wat de beweegredenen van de werknemer waren om aan dergelijke acties mee te doen. Als de werkgever en werknemer er niet uitkomen en ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter niet haalbaar is, bestaat de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen op basis van wederzijds goedvinden (tool). De afspraken rondom het ontslag worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.

Bron: HR Rendement