Kabinet onderzoekt onbelaste thuiswerkvergoeding

Het demissionaire kabinet onderzoekt de mogelijkheden van een aanvullende regeling voor een onbelaste thuiswerkvergoeding binnen de WKR. Dit staat in de kabinetsbrief bij de uitbreiding van het steunpakket.

In de kabinetsbrief over de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket geeft het demissionaire kabinet aan dat het de mogelijkheden van een onbelaste thuiswerkvergoeding onderzoekt. Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken, verwachten de bewindslieden. Daarom onderzoekt het demissionaire kabinet de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Dit gebeurt in samenspraak met maatschappelijke organisaties en sociale partners. Daarbij wordt ook gekeken naar de huidige regelingen voor reiskostenvergoedingen. In de brief staat niet wanneer het kabinet hierop terugkomt.

Thuiswerkkosten onbelast vergoeden binnen de WKR

Op dit moment is het al mogelijk om onder voorwaarden bepaalde thuiswerkgerelateerde kosten onbelast te vergoeden, bijvoorbeeld arbovoorzieningen en ICT-middelen. Werkgevers kunnen ook de (verruimde) vrije ruimte gebruiken om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken.

Bron: HR Rendement