Kan de werkgever coronavaccinatie regelen?

vaccinIn uw organisatie kan alles pas weer terug naar normaal als de coronadreiging voorbij is. Het kan handig zijn om als werkgever het heft in eigen hand te nemen door de coronavaccinatie voor de werknemers te regelen. Dat is in principe toegestaan, maar nu nog niet.

Op korte termijn is het ter beschikking stellen van de vaccinatie tegen het coronavirus voor alle werknemers van de organisatie niet te realiseren. Er zijn nog maar een paar goedgekeurde vaccins en de volledige productiecapaciteit is door de overheid van talloze landen opgekocht. In Nederland heeft de Rijksoverheid een prioritering vastgesteld op basis van advies van onder meer de Gezondheidsraad. Iedereen moet netjes op zijn beurt wachten.

Mogelijkheid tot vaccinatie aanbieden

In de toekomst, als de vaccins minder schaars zijn, is het wel denkbaar dat de werkgever de coronavaccinatie verstrekt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat de werkgever de mogelijkheid tot vaccinatie mag aanbieden aan werknemers. Hij kan de werknemers stimuleren om zich te laten vaccineren en toelichten dat een hoge vaccinatiegraad in de organisatie meer vrijheid geeft. De werkgever mag de vaccinatie niet verplichten.

Onder verantwoordelijkheid van bedrijfsarts

Als de werkgever in de toekomst een coronavaccinatie aan werknemers aanbiedt, is dat onderdeel van de arbeidsgeneeskundige begeleiding. Dit is dan de verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts, net als bij de griepprik. Veel arbodiensten hebben speciale griepprikprogramma’s. Het ligt voor de hand dat ze voor de coronaprik hetzelfde gaan organiseren.

Bron: HR Rendement