Bereken jouw subsidie met de subsidiecalculator

Subsidie

Voor bepaalde groepen werknemers die uw werkgever aanneemt of in dienst heeft, komt jouw organisatie mogelijk in aanmerking voor subsidies. Op de website subsidiecalculator.nl is te zien welke subsidies of regelingen mogelijk van toepassing zijn op werknemers binnen jouw organisatie. Op de website subsidiecalculator.nl kunnen werkgevers door een aantal persoonlijke gegevens van een werknemer in te vullen […]

STAP-budget ingeperkt en in november subsidie voor EVC

Via een nieuwe regeling komen procedures voor erkenning van verworven competenties (EVC) – na heel wat vertraging – vanaf november dan toch in aanmerking voor subsidie. Daarnaast wordt het scholingsaanbod voor het resterende STAP-budget verder ingeperkt. In een EVC kan iemand zijn werkervaring, kennis en vaardigheden officieel laten vastleggen in een ervaringscertificaat en zo zijn […]

Kabinet gaat concurrentiebeding hervormen

Concurrentiebeding

Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor dat het concurrentiebeding hervormt. Het wetsvoorstel moet voorkomen dat werkgevers een concurrentiebeding (zonder noodzaak) standaard opnemen in een arbeidsovereenkomst en zo werknemers én de arbeidsmarkt onnodig beperken. In een concurrentiebeding (infographic) spreekt een werkgever met een werknemer af dat de werknemer in een bepaalde periode na uitdiensttreding niet zomaar elders concurrerend werk […]

Wet toekomst pensioenen een feit na akkoord Eerste Kamer

Wet toekomst pensioenen

Na de Tweede Kamer heeft ook een meerderheid van de Eerste Kamer zich achter het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen geschaard. Vanaf 1 juli 2023 begint een transitie naar een nieuw pensioenstelsel met alleen nog maar premieregelingen. Na vele jaren van discussie is het zover: het veelgeprezen Nederlandse pensioenstelsel wordt hervormd, in de hoop […]

Visma | Raet en Korento sluiten nieuwe partnerovereenkomst

Korento is een dienstverlener met een brede scope met ruime ervaring en diepgaande kennis van Youforce. Dankzij dit partnership kunnen wij de klanten van Visma | Raet nog beter ontzorgen met hun salarisadministratie en functioneel beheer. Customer Success Director Erik Weits van Visma | Raet: “De afgelopen jaren zien we bij onze overheidsklanten in toenemende […]

CO2-registratieplicht grote werkgevers uitgesteld naar 1 januari 2024

De CO2-rapportageplicht die geldt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers, is uitgesteld. De eerdere ingangsdatum van 1 juli 2023 is verschoven naar 1 januari 2024.  In navolging van het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten de CO2-rapportageplicht ook met een half jaar uit te stellen. […]

LIVE-gang Dialog & SkillsTown

Dialog & SkillsTown

Korento update: 1 maart zijn wij live gegaan met Dialog & SkilssTown. Dialog ondersteunt medewerkers, leidinggevenden en HR om het goede gesprek te voeren over doelen en ontwikkeling. Zo dragen alle medewerkers optimaal bij aan het succes van de organisatie. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van zijn of haar doelen. Laagdrempelig, via […]

Gefeliciteerd met jouw VPS diploma Diana!

Diana heeft in een versnelde route, in negen maanden, haar VPS-diploma gehaald. Gefeliciteerd! Lees hier waarom Diana hier mee gestart is en hoe ze dit kan toepassen binnen Korento. “Waarom mee gestart?Na vele jaren leidinggeven in Finance heb ik begin 2022 de keuze gemaakt de focus te verleggen in mijn loopbaan en mij te specialiseren […]

Ouderschapsverlof alleen wijzigen met zwaarwegende reden

ouderschapsverlof

Vraagt een werknemer ouderschapsverlof aan, dan mag de werkgever de invulling hiervan alleen wijzigen als hij hiervoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. Hiervan is in de praktijk echter niet snel sprake, blijkt uit een recent kort geding bij Rechtbank Rotterdam. Een zwangere notarieel medewerker wilde aansluitend op haar bevallingsverlof negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen en diende […]

Korento groeit en bloeit!

We werken sinds 2022 hard aan de certificeringen ISAE3402-type 2, ISO9001, ISO27001 en de NEN7510. Rond juni 2023 willen we dit allemaal in de pocket hebben en gaan we er natuurlijk alles aan doen om dit te behouden. We faciliteren ook vanaf dit jaar onze medewerkers (om de groei en bloei mogelijk te maken) met […]