CO2-registratieplicht grote werkgevers uitgesteld naar 1 januari 2024

De CO2-rapportageplicht die geldt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers, is uitgesteld. De eerdere ingangsdatum van 1 juli 2023 is verschoven naar 1 januari 2024.  In navolging van het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten de CO2-rapportageplicht ook met een half jaar uit te stellen. […]

Geen verlaging onroerendezaakbelasting voor sportclubs

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is niet van plan om de wetgeving aan te passen zodat gemeentes de onroerendezaakbelasting (OZB) voor sportverenigingen en andere sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) kunnen verminderen. Dit blijkt uit de recente beantwoording van vragen van de leden van de Tweede Kamer. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het heffen van […]