Geen verlaging onroerendezaakbelasting voor sportclubs

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is niet van plan om de wetgeving aan te passen zodat gemeentes de onroerendezaakbelasting (OZB) voor sportverenigingen en andere sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) kunnen verminderen. Dit blijkt uit de recente beantwoording van vragen van de leden van de Tweede Kamer. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het heffen van […]

Veel sportclubs onvoldoende voorbereid op nieuwe privacywet

Per 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in en moeten organisaties zich gaan houden aan de nieuwe regels uit deze privacywet. Stichtingen en verenigingen zijn daarvan niet uitgezonderd en moeten zich ook aan deze regels houden. In de praktijk blijkt dat veel sportclubs daar nog onvoldoende op zijn voorbereid. De nieuwe privacywet betekent voor […]

Deze website maakt gebruik van cookies.