STAP-budget ingeperkt en in november subsidie voor EVC

Via een nieuwe regeling komen procedures voor erkenning van verworven competenties (EVC) – na heel wat vertraging – vanaf november dan toch in aanmerking voor subsidie. Daarnaast wordt het scholingsaanbod voor het resterende STAP-budget verder ingeperkt.

In een EVC kan iemand zijn werkervaring, kennis en vaardigheden officieel laten vastleggen in een ervaringscertificaat en zo zijn arbeidsmarktpositie versterken. Maar ook werkgevers kunnen er baat bij hebben als werknemers een EVC-procedure doorlopen (artikel). Oorspronkelijk was het de bedoeling dat een EVC-procedure met STAP-budget gefinancierd kon worden. Maar door uitvoeringsproblemen, vertraging bij EVC-aanbieders en de uiteindelijke teloorgang van het STAP-budget per 2024 moest minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terug naar de tekentafel.

Mogelijk wijzigt subsidieregeling nog

Dat heeft geresulteerd in de ‘Tijdelijke subsidieregeling ter stimulering van EVC-procedures’, die grotendeels overeenkomt met het oorspronkelijke ‘plan’. Zo kan een EVC-aanbieder – die de EVC-procedures voorschiet – via de regeling maximaal € 1.000 subsidie aanvragen via mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl voor een procedure die is gestart en afgerond tussen 1 juni 2022 en 29 februari 2024. Het aanvraagtijdvak hiervoor loopt van 1 november 2023 9.00 uur tot en met 29 februari 2024 17.00 uur. Voor de subsidieregeling is in totaal € 1 miljoen beschikbaar. Per EVC-aanbieder komen er maximaal 42 procedures in aanmerking voor subsidie. Blijft er budget over, dan wordt het restant verloot onder aanbieders die meer dan 42 procedures willen laten subsidiëren. Mogelijk wijzigt de subsidieregeling nog, omdat de Tweede Kamer zich er nog over kan uitspreken. Dat gebeurt op zijn vroegst in september.

Aanvraagtijdvak STAP opent later

Daarnaast is bekend geworden dat vanaf september inderdaad alleen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkende opleidingen in aanmerking komen voor het STAP-budget. Dit moet ervoor zorgen dat het resterende STAP-budget gericht wordt op scholing die daadwerkelijk opleidt tot een beroep. Wel opent het eerstvolgende aanvraagtijdvak twee weken later, op maandag 18 september om 10.00 uur, om uitvoerders meer voorbereidingstijd te geven. In november volgt het laatste tijdvak van het STAP-budget. Voor elk van de laatste twee tijdvakken is een budget van € 10 miljoen beschikbaar. Dat is aanzienlijk lager dan de oorspronkelijke budgetten.

Bron: HR Rendement