Gewijzigde SLIM-subsidie per 1 september aan te vragen

Vanaf 1 september kunnen werkgevers via de SLIM-regeling weer maximaal € 25.000 subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling van werknemers. Wel is en wordt de SLIM-subsidie op een aantal punten gewijzigd.

Het laatste aanvraagtijdvak van dit jaar voor de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) voor individuele mkb’ers is tot en met 28 september 17.00 uur geopend. Het budget voor dit tijdvak is iets verhoogd en bedraagt € 14,57 miljoen. Wordt dit subsidieplafond overschreden, dan bepaalt een loting in welke volgorde de subsidieaanvragen worden behandeld.

Mkb-verklaring bij subsidieaanvraag

De SLIM-regeling maakt onderscheid tussen kleine organisaties (minder dan 50 werknemers, maximaal € 10 miljoen jaaromzet) en middelgrote organisaties (minder dan 250 werknemers, maximaal € 50 miljoen jaaromzet). Een kleine organisatie krijgt 80% van de subsidiabele kosten vergoed, middelgrote organisaties 60%. Om meer zekerheid te krijgen of een werkgever ‘klein’ of ‘middelgroot’ is, moet hij vanaf 1 september een mkb-verklaring bij de subsidieaanvraag voegen.

SLIM-subsidie kan ook lager uitvallen

Realiseerde een werkgever voorheen niet minimaal 60% van de begrote projectkosten voor de aangevraagde activiteiten, dan had hij geen recht op subsidie (en konden subsidievoorschotten teruggevorderd worden). Als een werkgever de 60% nu niet ‘haalt’, kijkt Uitvoering Van Beleid (UVB) – de uitvoerder van de SLIM-regeling – of hiervoor verzachtende omstandigheden zijn. Zijn die er, dan kan UVB ook een lager subsidiebedrag vaststellen.

SLIM-regeling heeft nieuwe weigeringsgrond

Gezien de populariteit van de SLIM-regeling en het beperkte budget, wordt er per 1 september een nieuwe weigeringsgrond toegevoegd aan de regeling, om zo alle werkgevers een eerlijke kans te geven op subsidie. De nieuwe weigeringsgrond houdt in dat werkgevers niet opnieuw subsidie aan kunnen vragen voor bepaalde activiteiten, zoals een onderzoek naar de opleidings- en ontwikkelbehoefte in de organisatie of maatregelen om werknemers te stimuleren zich te ontwikkelen (artikel), zolang eenzelfde activiteit nog niet is afgerond en de subsidie hiervoor nog niet is vastgesteld. ‘Overlap’ blijft wel toegestaan bij de andere subsidiabele activiteiten, zoals het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladviezen en het bieden van praktijkleerplaatsen.

Bron: HR Rendement