Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden

De overheid wil het gebruik van volledig elektrische auto’s nog steeds stimuleren. Daarom gelden er een aantal fiscale voordelen. Per 1 januari 2019 gaan deels nieuwe regels gelden. Welke zijn dit en wat levert het u op? Kamervragen In antwoord op Kamervragen heeft staatssecretaris Snel laten berekenen dat het fiscale voordeel van een Tesla met […]

Tweede Kamer is voor zes weken geboorteverlof

Het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG) is behandeld in de Tweede Kamer. De Kamer is voor invoering van de WIEG, die de rechten van een werknemer na de geboorte van een kind fors uitbreidt. De WIEG regelt dat het huidige kraamverlof wordt vervangen door het geboorteverlof (per 1 januari 2019) en aanvullend geboorteverlof (per 1 juli 2020). […]

Nieuwsbrief september – Prinsjesdag, kraamverlof, Google now en meer

In deze nieuwsbrief: Vragen over: de uitbreiding van het kraamverlof Google Now denkt met u mee Dit betekent Prinsjesdag 2018 voor je portemonnee Inkomen Werken Belastingen Kinderen Zorg Wonen Toch geen bezuiniging op subsidieregeling praktijkleren Vragen over: de uitbreiding van het kraamverlof In het voorstel voor de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is geregeld dat […]

Dit betekent Prinsjesdag 2018 voor je portemonnee

Het regent altijd cijfers op Prinsjesdag, daarom zet NU.nl op een rij wat jij volgend jaar gaat merken van de kabinetsplannen. Niet alle veranderingen die in dit artikel genoemd worden zijn definitief. Over een aantal voorstellen moet nog gestemd worden. Een deel van wat je volgend jaar zou kunnen gaan merken, was al vastgelegd in […]

Extra regels naast AVG voor verwerken gezondheidsgegevens

Er kunnen extra regels gelden naast de AVG bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Zoals de Wet geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) voor gegevens over gezondheid, waarin het medisch beroepsgeheim is vastgelegd. Gegevens over gezondheid zoals medische gegevens mogen alleen worden verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die gebonden is aan een beroepsgeheim of verplicht […]

van WWZ naar WAB

Het kabinet wil de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op een aantal belangrijke onderdelen terugdraaien. Daarmee wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen. Aan de andere kant moet het mogelijk worden om werknemers eenvoudiger te ontslaan. Om dat te bereiken komt minister Koolmees van SZW met het concept wetsvoorstel ‘Wet […]

Arbowet per 1 juli 2018 – basiscontract op orde?

Werkgevers moeten op 1 juli 2018 alles geregeld hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. De nieuwe Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het huidige contract of door een nieuw contract […]

Geen verlaging onroerendezaakbelasting voor sportclubs

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is niet van plan om de wetgeving aan te passen zodat gemeentes de onroerendezaakbelasting (OZB) voor sportverenigingen en andere sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) kunnen verminderen. Dit blijkt uit de recente beantwoording van vragen van de leden van de Tweede Kamer. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het heffen van […]

SER: één verlofregeling voor kraamverlof partnerverlof ouderschapsverlof

Het huidige verlofstelsel bestaat uit veel regelingen en is in praktijk erg ingewikkeld. Elke regeling kent verschillende voorwaarden en aparte financieringsvormen. De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert daarom de bestaande regelingen te vereenvoudigen door kraamverlof en partnerverlof in het ouderschapsverlof samen te voegen. Om het gebruik van deze regeling te stimuleren, moet voor een deel van het ouderschapsverlof een betaling worden geïntroduceerd. De […]