Onbelaste reiskostenvergoeding per 1 juli naar €0,23?

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft beloofd om te gaan onderzoeken of de onbelaste reiskostenvergoeding al per 1 juli omhoog kan van €0,19 naar €0,23. Hiervoor moet volgens hem wel een dekking worden gevonden want de verhoging gaat zo’n €260 miljoen kosten.

In het Coalitieakkoord was al opgenomen dat de reiskostenvergoeding per 1 januari 2024 verhoogd zou moeten worden. Hoe meer hoger was daarin niet aangegeven. Maar nu de brandstofprijzen de pan uit rijzen is de roep om een veel snellere verhoging van de kilometervergoeding heel logisch. De Tweede Kamer heeft daarom gevraagd aan de staatssecretaris of de onbelaste reiskostenvergoeding niet sneller omhoog kan, liefst nog dit jaar.

Geen verhoging gedurende het jaar

Een paar dagen geleden gaf de bewindsman in een reactie op Kamervragen nog aan dat de onbelaste reiskostenvergoeding om uitvoeringstechnische redenen niet gedurende het jaar kan worden verhoogd. Maar hij belooft nu te gaan kijken of een verhoging per 1 juli 2022 van € 0,19 naar € 0,23  er toch in zit. Maar er moet wel een dekking voor de verhoging worden gevonden. De suggestie van een Kamerlid dat het afschaffen van de jubelton geld binnenbrengt levert volgens van Rij veel te weinig op om de verhoging te compenseren. Hij stelt echter ook dat er een grote verantwoordelijkheid bij werkgevers ligt nu het woon-werkverkeer veel duurder is.

Bron: Rendement Online