BSN op het werk gebruiken: hoe zit het?

Mag een werkgever het BSN van een werknemer aan de arbodienst of bedrijfsarts doorgeven? Een van de vier vragen over gebruik BSN op het werk.

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald.

Met het BSN kan eenvoudig een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt daarom privacyrisico’s met zich mee, zoals misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.

Hoe zit het met het gebruik van BSN? Vier vragen en antwoorden.

1 Mag de opdrachtgever het BSN van een zzp’er registreren?

Huurt een opdrachtgever een zzp’er in met een overeenkomst van opdracht? Dan hoeft de zzp’er het burgerservicenummer (BSN) niet aan de opdrachtgever te verstrekken. De opdrachtgever hoeft dan namelijk geen loonheffingen voor de zzp’er af te dragen en heeft het BSN dus niet nodig.

Let op: ook al wordt het een ‘overeenkomst van opdracht’ genoemd, afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst kan toch sprake zijn van loondienst tussen de zzp’er en de opdrachtgever.

Bij loondienst heeft de opdrachtgever het BSN nodig voor de afdracht van loonheffingen. En mag de opdrachtgever het BSN dus wél registreren.

2 Mag de werkgever de werknemer verplichten zijn BSN als inlogcode te gebruiken?

Nee, dit mag niet. De werkgever mag het burgerservicenummer (BSN) alleen gebruiken voor het in de wet genoemde doel van uitwisseling van loongegevens met de Belastingdienst.

Let op: zelfs als de werknemer toestemming zou geven voor het gebruik van zijn BSN als inlogcode, mag dit niet.

3 Mag de werkgever het BSN van een werknemer aan de arbodienst of bedrijfsarts doorgeven?

Ja, de werkgever mag het burgerservicenummer (BSN) doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts. Maar dat mag alleen als het gaat om de re-integratie van deze werknemer.

Om werkzaamheden uit te kunnen voeren voor de re-integratie, heeft de arbodienst of bedrijfsarts gegevens van de werknemer nodig. De arbodienst of bedrijfsarts mag daarbij gebruikmaken van het BSN van de werknemer. De werkgever is verplicht om op tijd alle noodzakelijke informatie aan de arbodienst of bedrijfsarts door te geven, waaronder dus het BSN.

Niet noodzakelijk

Gaat het niet om de individuele behandeling van een medewerker? Maar om algemeen advies van de arbodienst of bedrijfsarts aan de werkgever over het verzuim binnen de organisatie of over de arbeidsomstandigheden? Het gebruik van het BSN is dan niet noodzakelijk. De werkgever mag het BSN van de medewerkers dan niet doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts.

4 Mag de overheidsorganisatie waarvoor iemand werkt zijn BSN op zijn toegangspasje vermelden?

Nee, dat mag niet. Als de werkgever een toegangscontrole wil uitvoeren, kan dat ook op een andere manier. De receptionist kan de persoon bijvoorbeeld vragen om zijn identiteitsbewijs te laten zien.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens