Dure nachtdienst bij ingaan zomertijd is te vermijden

Zijn er in een organisatie werknemers ’s nachts aan het werk, dan kan de nacht waarin de zomertijd ingaat een dure aangelegenheid worden. Gelukkig kunnen werkgevers voorkomen dat ze het niet-gewerkte uur moeten uitbetalen, maar dat moeten ze dan wel op tijd regelen!

Aankomend weekend gaat de zomertijd in. Dat houdt in dat in de nacht van zaterdag op zondag de klok om 2:00 uur in één keer vooruitgezet wordt naar 3:00 uur. Het uur tussen deze twee tijdstippen verdwijnt dus als het ware. Als werknemers in deze nacht een nachtdienst werken, hoeven zij dus een uur minder te werken. Regelt de werkgever daar niets voor, dan moet hij dat verdwenen uur wel uitbetalen.

Drie manieren om extra betaling te voorkomen

Hoewel werknemers vast niet protesteren als zij loon krijgen voor het niet-gewerkte uur, is dit voor de werkgever minder voordelig. Zijn hierover geen afspraken in de arbeidsvoorwaarden vastgelegd? Dan heeft de werkgever nog de volgende drie manieren om te voorkomen dat de zomertijdnacht onnodig duur uitpakt:

  • De werkgever kan de nachtdienst met één uur verlengen en werknemers dus één uur langer laten doorwerken.
  • De werkgever kan het aantal gewerkte uren in de loonadministratie aanpassen en dus een uur minder uitbetalen.
  • De werkgever kan met de werknemers die nachtdienst hebben bij het ingaan van de zomertijd afspreken dat zij ook de nachtdienst draaien bij het ingaan van de wintertijd en op dat moment niet extra betaald krijgen.

Deze laatste optie kan in de praktijk lastig uitvoerbaar zijn, omdat er waarschijnlijk werknemers zijn die nu wel de zomertijddienst draaien, maar in de nacht dat de wintertijd ingaat afwezig of uit dienst zijn.

Niet alleen regulier loon doorbetalen

Vaak krijgen werknemers voor een nachtdienst bovenop hun loon een onregelmatigheidstoeslag voor het werken op afwijkende arbeidstijden. Het is verstandig om één van de bovenstaande methoden toe te passen om die extra kosten bij het ingaan van de zomertijd te besparen. Werkgevers moeten daarbij niet vergeten om de werknemers te informeren over het hoe en waarom van deze maatregelen.