2e aanvraagtijdvak voor subsidie SLIM nu geopend

Organisaties in het mkb kunnen vanaf vandaag voor de 2e keer in 2020 subsidie aanvragen van de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Het 2e aanvraagtijdvak sluit op 30 september om 17.00 uur.

Met de SLIM wil minister Koolmees van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) initiatieven gericht op opleiding en ontwikkeling in het mkb stimuleren. De subsidieregeling richt zich op 3 groepen: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Individuele mkb-ondernemingen hebben dit jaar 2 tijdvakken waarin zij subsidie kunnen aanvragen: het 1e tijdvak liep van 2 maart tot 30 maart. Het 2e tijdvak opent op 1 september om 9.00 uur en sluit op 30 september om 17.00 uur. Het aanvraagtijdvak voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven liep van 1 april tot 30 juni.

Afhandelen subsidieaanvragen via loting

Een aanvrager kan per aanvraagtijdvak maximaal 1 subsidieaanvraag indienen. Voor het aanvragen van subsidie via de SLIM (tool) gelden veel voorwaarden. Het is belangrijk te weten dat SZW een subsidieplafond hanteert. Overschrijdt het aantal aanvragen het beschikbare bedrag, dan bepaalt het ministerie de volgorde van het afhandelen van de aanvragen door middel van loting. Dit was bij het 1e tijdvak het geval en kan ook bij het 2e tijdvak gebeuren. De werkgever moet er dus mee rekening houden dat hij het subsidiegeld kan mislopen. Een organisatie kan subsidie aanvragen via het subsidieportaal van Uitvoering van beleid SZW.

SLIM-subsidie voor loopbaan- en ontwikkeladviezen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten, bijvoorbeeld het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan voor de organisatie en het verwerven van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers. Het aanvragen van een kosteloos ontwikkeladvies voor werkenden en werkzoekenden kon ook via de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies, maar inmiddels is dit niet meer mogelijk omdat het maximum aantal inschrijvingen is bereikt. Verder ondersteunt het ministerie met de SLIM-subsidie projecten die de kennis en vaardigheden van werknemers binnen de organisatie bevorderen, en organisaties die een praktijkleerplaats voor een beroepsopleiding in de derde leerweg bieden.

Bron: HR Rendement