Hogere pensioenpremie voor werkgever en werknemer

pensioenpremieWerkgevers en werknemers moeten waarschijnlijk volgend jaar hogere pensioenpremies gaan betalen. De rekenrente gaat namelijk in 2021 omlaag. Hierdoor moeten pensioenfondsen meer geld in kas hebben. Dit kunnen zij voor elkaar krijgen door de pensioenpremies te verhogen of de uitkeringen te verlagen. Een combinatie hiervan is natuurlijk ook mogelijk.

Iedere vijf jaar kijkt de Nederlandsche Bank of de rekenrente die pensioenfondsen moeten gebruiken om te checken of ze nog genoeg geld in kas hebben om in de toekomst de benodigde pensioenuitkeringen te kunnen betalen hoog of laag genoeg is. Voor 2021 is  op advies van een commissie onder leiding van oud-minister Dijsselbloem van Financiën bepaalt dat de rekenrente in 2021 omlaag kan. Hierdoor moeten pensioenfondsen dus meer geld in kas hebben (tool) om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Die kas kan worden aangevuld door de pensioenpremies te verhogen of de pensioenuitkeringen te verlagen. Een combinatie van deze twee is uiteraard ook mogelijk. De kans is dus groot dat de pensioenpremies die werkgevers en werknemers afdragen flink zullen stijgen.

Flinke premiestijging mogelijk

Uit navraag bij de pensioenfondsen door RTL Nieuws blijkt dat de premiestijging flink kan oplopen. Bij het ABP denkt men aan een stijging van 7% maar bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn gaat de stijging al richting de 10%. De verwachting is dat vooral kleinere pensioenfondsen flinke premiestijgingen moeten doorvoeren.

Bron: HR Rendement