Nieuwsbrief december – SinterKerst, nieuwe auto’s, feestdagen 2023 en de definitieve belastingtarieven 2023.

Beste lezer, De feestdagen staan voor de deur. Een gezellige, warme periode met familie en vrienden. In deze beknopte nieuwsbrief is er kort wat te lezen over enkele Korento activiteiten, zoals SinterKerst en het nieuwe wagenpark. Daarnaast nog twee artikelen over de feestdagen 2023 en de belastingtarieven die voor 2023 bekend zijn.  Ik wil jullie […]

Werkgeversheffing ZVW per 2023 definitief

ZVW

De definitieve percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) voor 2023 zijn bekendgemaakt in de Staatscourant. Deze gaan vanaf 2023 omlaag. Het maximumpremieloon stijgt per 1 januari 2023. Werkgevers betalen in de meeste gevallen over het loon van werknemers de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW). Met Prinsjesdag bleek al dat dit heffingspercentage waarschijnlijk zou gaan dalen. Inmiddels zijn de […]

Complimenteren valt zeker te leren

compliment

Regelmatig positieve feedback ontvangen, is goed voor de prestaties van werknemers. Hun resultaten, kwaliteiten en persoonlijke vaardigheden benoemen en waarderen, werkt motiverend. Én werknemers die regelmatig complimenten krijgen, zijn productiever in hun werk. Leidinggevenden doen er goed aan om werknemers complimenten te geven. En niet alleen tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek (tool), maar ook tussen de bedrijven […]

Meer stress bij werknemers in Europa na coronacrisis

Werkstress

In het voorjaar van 2022 is een grote enquête gehouden onder werknemers in de Europese lidstaten. Daaruit blijkt dat na de coronacrisis de werkstress onder werknemers is toegenomen. Er is wel meer bewustzijn over het belang van maatregelen voor gezondheid op de werkvloer. De Europese organisatie voor veiligheid en gezondheid op het werk, EU-OSHA, heeft […]

Vrije ruimte WKR gaat in 2023 tijdelijk naar 3%

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft via de vierde nota van wijziging voorgesteld de vrije ruimte van de werkkostenregeling in 2023 tijdelijk te verhogen naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Op Prinsjesdag 2022 maakte het kabinet bekend dat het de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2023 wil verhogen naar 1,92% […]

Wanneer is er precies sprake van werkweigering?

Werkweigering

Een werkgever mag zijn werknemers opdracht geven om werkzaamheden te doen die buiten hun normale takenpakket vallen. Als een werknemer het niet eens is met een redelijk verzoek, moet hij de klus toch klaren. Anders kan er sprake zijn van werkweigering, en dat is soms een dringende reden voor ontslag. Er is sprake van werkweigering […]

Minimumloon stijgt 1 januari 2023 met € 178 per maand

minimumloon

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 8,05%, met daarbovenop de reguliere indexatie. Werkgevers moeten daardoor in de eerste helft van 2023 aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband minimaal € 1.934,40 betalen. In de tweede helft van 2022 bedraagt dit nog € 1.756,20 bruto per maand. Het ministerie van […]

Nieuwe E-HRM Consultant: Lise Kamps

E-HRM Consultant

Met veel enthousiasme verwelkomen wij onze nieuwe collega, Lise Kamps. Ze stelt zich graag aan jullie voor. “Ik ben Lise Kamps, 25 jaar en woonachtig in Doornenburg samen met mijn vriend. Na mijn studie HRM ben ik verder gaan studeren om mijn master bedrijfskunde te behalen. Tijdens deze studie was ik als bijbaan werkzaam bij […]

Bezoek van COC Nederland

E-HRM Consultant

Gisteren waren Paul Steinbusch en Trude Sveen van COC Nederland bij ons op kantoor. Samen met Gerard de Groot (AFAS ERP Consultant) zijn ze aan de slag gegaan om de module AFAS Financieel nog meer aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van COC. Ook is het team Financieel (ERP) in het zonnetje […]

Wanneer zijn parkeerkosten bij het werk onbelast?

WKR

Als een werkgever de kosten voor parkeren bij de werkplek niet bij het loon van de werknemer wil tellen, zal hij ze in veel gevallen in de vrije ruimte moeten onderbrengen. Deze kosten kan de werkgever namelijk alleen op nihil waarderen als de terbeschikkinggestelde parkeerplaats als werkplek kwalificeert. Als een werknemer in zijn eigen auto […]