Voorbeelden van de werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling (WKR) geeft werkgevers de mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te worden. Daarvoor zijn in de wet tal van regels opgenomen. Hieronder lees je enkele voorbeelden.

Elke werkgever kan onder de WKR aan werknemers een percentage van de loonsom aan vergoedingen geven en aan verstrekkingen doen zonder dat daar loonheffingen over berekend hoeven te worden. Voor de vergoeding of verstrekking kan een nihilwaardering of gerichte vrijstelling gelden, of de vergoeding of verstrekking blijft onbelast doordat hij wordt aangewezen als eindheffingsloon en ondergebracht in de vrije ruimte. 

Voorbeelden vergoedingen en verstrekkingen WKR

Enkele voorbeelden van vergoedingen of verstrekkingen die onder voorwaarden in de WKR onbelast kunnen blijven zijn:

En er is meer mogelijk voor werkgevers, bekijk daarvoor eens de toolbox De werkkostenregeling toepassen in zeven stappen

Rekenvoorbeeld vrije ruimte WKR

Een voorbeeld van de berekening van de vrije ruimte is als volgt. Stel, bij een werkgever met 20 werknemers bedraagt het totale fiscale loon van de werknemers in 2023 € 600.000. De vrije ruimte berekent de werkgever in 2023 dan als volgt: 3% van € 400.000 + 1,18% van € 200.000. In totaal bedraagt de vrije ruimte van deze werkgever € 14.360. Als na het einde van het jaar blijkt dat de werkgever de vrije ruimte heeft overschreden, betaalt hij over het meerdere 80% eindheffing.

Bron: HR Rendement