Marges in mkb onder druk door stijgende kosten

Oplopende kosten zorgen ervoor dat marges onder druk komen te staan, aldus 55% van respondenten in een recent onderzoek onder ondernemers werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Er is vaak ook sprake van een personeelstekort. Dit maakt het er voor menig onderneming niet makkelijker op.

Financieringsplatform October deed recent onderzoek onder 500 mkb-ondernemers. Daaruit kwam naar voren dat de meerderheid van het mkb van mening is dat marges onder druk komen te staan door stijgende kosten. Veel ondernemers hebben op dit moment al veel moeite met het terugbetalen van coronasteun en de belastingschulden. Daarnaast stijgen de rente en de beurskoersen hard. Ook deze zaken zijn van invloed op mkb-ondernemingen.

Angst voor faillissementsgolf

De fiscus stuurde recent een laatste aanmaning naar ondernemers met een betalingsachterstand. Velen van hen zullen hun schulden niet kunnen aflossen met een faillissement als gevolg. Maar liefst 33% van de respondenten vrezen voor een faillissementsgolf en het effect daarvan op de eigen onderneming. Eén derde van het mkb is ook bang dat zij door concurrerende ondernemingen uit de markt worden geprijsd. Desondanks is de helft van plan om de prijzen te verhogen. Zij zien zich hiertoe genoodzaakt door de stijgende grondstofprijzen, rente, inflatie en loonkosten.

Tekort aan personeel

De meerderheid van de respondenten (54%) vreest ook voor de impact van loonstijgingen op het bedrijfsresultaat. Daarnaast maakt een kleine meerderheid (52%)  zich zorgen over het vinden van nieuw personeel en 34% over het behouden van personeel. Een tekort aan personeel leidt in de regel tot een daling van de omzet, terwijl de kosten blijven stijgen. Het gevolg is dat de marges nog verder onder druk komen te staan.  

Bron: HR Rendement