Home » Actueel

Bedragen 2022 voor reisaftrek in aangifte IB

Reisaftrek IB

Als een werkgever aan zijn werknemer die met het openbaar vervoer naar het werk reist geen reiskostenvergoeding betaalt, kan de werknemer onder voorwaarden reisaftrek claimen in zijn aangifte inkomstenbelasting (IB). De bedragen voor 2022 zijn hieronder te vinden. Werknemers die zelf (een deel van) hun reiskosten voor het openbaar vervoer voor hun rekening nemen voor woon-werkverkeer, […]

Corrigeren aangifte loonheffingen over voorgaand jaar

Als een werkgever fouten ontdekt in de aangifte loonheffingen in een voorgaand jaar, moet hij deze corrigeren. Dit kan hij doen tot maximaal vijf kalenderjaren terug. De Belastingdienst legt met voorbeelden uit hoe de werkgever een fout in de loonaangifte kan rechtzetten. Bij fouten in de aangifte loonheffingen gaat het om alle gegevens die onjuist of onvolledig […]

Nieuwsbrief december – E-mail voldoende? Onbelaste reiskostenvergoeding, belastingtarieven 22 en overzicht personeelsmaatregelen

In deze nieuwsbrief: Kerstgroet van onze collega’s; Aangetekende brief of is e-mail ook genoeg?; Nieuw kabinet wil hogere onbelaste reiskostenvergoeding; Belastingtarieven 2022 zijn definitief; Coronasteun opnieuw verlengd tot en met maart 2022; Regeerakkoord 2021: overzicht personeelsmaatregelen.

Regeerakkoord 2021: overzicht personeelsmaatregelen

Klimaat

Vorige week hebben de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun toekomstplannen gepresenteerd. Het Coalitieakkoord 2021-2025 staat vol interessante maatregelen voor werkgevers en werknemers. Waarmee moeten zij in de komende jaren rekening houden? Onder de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ publiceerden de coalitiepartijen in 50 pagina’s heel veel plannen voor de komende […]

Afspraken op stapel voor stimuleren thuiswerken

thuiswerken

Door de coronapandemie is thuiswerken voor veel mensen momenteel meer regel dan uitzondering. Het nieuwe kabinet wil dit niet meer loslaten. In het coalitieakkoord staat het voornemen om afspraken te maken over het stimuleren van thuiswerken. Om de klimaatdoelen te halen en de luchtkwaliteit te verbeteren, moet de uitstoot door mobiliteit fors naar beneden, zo […]

Deels betaald ouderschapsverlof vanaf 2022 definitief

Ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof is gepubliceerd. Werknemers hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op een uitkering gedurende 9 van de 26 weken ouderschapsverlof. Ook is in de Wet arbeid en zorg (WAZO) een aanpassing van het aanvullend geboorteverlof doorgevoerd. Het betaald ouderschapsverlof is een uitwerking van een Europese richtlijn voor een betere werk-privébalans. Werknemers hebben alleen in […]

Personeelstekort wordt niet zomaar opgelost

Werving en selectie

Uit onderzoek van AWVN blijkt dat negen op de tien werkgevers momenteel personeelstekorten ervaren. Door buiten de gebaande paden te treden, kan het personeelstekort teruggedrongen worden, aldus de werkgeversvereniging. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder dat het personeelstekort in het derde kwartaal van 2021 een recordhoogte had bereikt. Om de gevolgen hiervan in […]

Verklaring geen privégebruik auto komt later, wat nu?

auto van de zaak

Wat zijn de gevolgen voor de bijtelling als een werknemer een auto van de zaak ter beschikking krijgt en pas op een later moment de Verklaring geen privégebruik auto overhandigt? Wanneer moet de werkgever de bijtelling voor privégebruik toepassen? Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst, gaf onlangs uitleg en een praktisch voorbeeld. Een […]

Eindejaarstips inkomstenbelasting: let op de reserves

Het jaar 2021 is onderhand aan z’n laatste maand toe, dus een mooi moment om te zien of er vóór de jaarwisseling nog fiscaal voordeel te behalen valt. Voor ondernemers voor de inkomstenbelasting kan het daarbij lonen om scherp te zijn op reserves en voorzieningen. Wat moet er op fiscaal gebied dit jaar nog gebeuren? […]

Inloggen AFAS online stopt met SMS

tweefactor authenticatie

Korento wil jullie graag op de hoogte stellen van het volgende. Wellicht hebben jullie er al iets van gehoord, maar het inloggen op AFAS Online via sms stopt vanaf 1-1-2022. Om in te kunnen loggen in je omgeving log je in met je e-mailadres en wachtwoord én een extra controle via sms of AFAS Pocket. […]

Deze website maakt gebruik van cookies.