Co2 registratie in Mijn Youforce

Standaard enquête woon-werkmobiliteit

Visma ondersteunt met een standaard enquête in Mijn Youforce voor het bepalen van de uitstoot van het woon-werkverkeer. In deze enquête dient de medewerker aan te geven hoe in een bepaalde week naar werk is gereisd. In overleg met de klant wordt bepaald wanneer deze enquete wordt uitgerold in Mijn Youforce.

 

Registratie vervoersmiddel in de Youforce app

Voor de zakelijke dienstreizen moet per dienstreis vastgelegd worden met welk vervoermiddel er is gereisd. Via de Youforce app kan de medewerker een keuze maken uit de lijst met vervoermiddelen die door de overheid is bepaald. De app onthoudt het laatstgekozen vervoermiddel voor de volgende dienstreizen.

 

Rapportage voor het aanleveren van de gegevens bij het RVO

Bovenstaande verzamelde gegevens worden in een standaard dashboard vastgelegd waarmee de gegevens in 2025 aangeleverd kunnen worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het dashboard geeft klanten zelf ook een goed inzicht in het verbruik binnen de organisatie en op die manier kan er ook zelf snel gemeten worden wat de effecten zijn van eventueel genomen maatregelen.