Corrigeren aangifte loonheffingen over voorgaand jaar

Als een werkgever fouten ontdekt in de aangifte loonheffingen in een voorgaand jaar, moet hij deze corrigeren. Dit kan hij doen tot maximaal vijf kalenderjaren terug. De Belastingdienst legt met voorbeelden uit hoe de werkgever een fout in de loonaangifte kan rechtzetten. Bij fouten in de aangifte loonheffingen gaat het om alle gegevens die onjuist of onvolledig […]

Regeerakkoord 2021: overzicht personeelsmaatregelen

Klimaat

Vorige week hebben de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun toekomstplannen gepresenteerd. Het Coalitieakkoord 2021-2025 staat vol interessante maatregelen voor werkgevers en werknemers. Waarmee moeten zij in de komende jaren rekening houden? Onder de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ publiceerden de coalitiepartijen in 50 pagina’s heel veel plannen voor de komende […]

Afspraken op stapel voor stimuleren thuiswerken

thuiswerken

Door de coronapandemie is thuiswerken voor veel mensen momenteel meer regel dan uitzondering. Het nieuwe kabinet wil dit niet meer loslaten. In het coalitieakkoord staat het voornemen om afspraken te maken over het stimuleren van thuiswerken. Om de klimaatdoelen te halen en de luchtkwaliteit te verbeteren, moet de uitstoot door mobiliteit fors naar beneden, zo […]

Deels betaald ouderschapsverlof vanaf 2022 definitief

Ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof is gepubliceerd. Werknemers hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op een uitkering gedurende 9 van de 26 weken ouderschapsverlof. Ook is in de Wet arbeid en zorg (WAZO) een aanpassing van het aanvullend geboorteverlof doorgevoerd. Het betaald ouderschapsverlof is een uitwerking van een Europese richtlijn voor een betere werk-privébalans. Werknemers hebben alleen in […]

Personeelstekort wordt niet zomaar opgelost

Werving en selectie

Uit onderzoek van AWVN blijkt dat negen op de tien werkgevers momenteel personeelstekorten ervaren. Door buiten de gebaande paden te treden, kan het personeelstekort teruggedrongen worden, aldus de werkgeversvereniging. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder dat het personeelstekort in het derde kwartaal van 2021 een recordhoogte had bereikt. Om de gevolgen hiervan in […]

Deze website maakt gebruik van cookies.