Regeerakkoord 2021: overzicht personeelsmaatregelen

Vorige week hebben de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun toekomstplannen gepresenteerd. Het Coalitieakkoord 2021-2025 staat vol interessante maatregelen voor werkgevers en werknemers. Waarmee moeten zij in de komende jaren rekening houden?

Onder de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ publiceerden de coalitiepartijen in 50 pagina’s heel veel plannen voor de komende regeerperiode, en soms ook voor de periode daarna. De plannen worden de komende jaren verder uitgewerkt. 

Plannen coalitieakkoord voor werkgevers

De belangrijkste kabinetsvoornemens waarmee werkgevers en werknemers rekening moeten houden zijn: 

Arbeidsvoorwaarden:

Arbeidsmarkt en inkomen:

Jongeren:

Re-integratie:

Buitenlandse werknemers:

Bron: HR Rendement