Afspraken op stapel voor stimuleren thuiswerken

Door de coronapandemie is thuiswerken voor veel mensen momenteel meer regel dan uitzondering. Het nieuwe kabinet wil dit niet meer loslaten. In het coalitieakkoord staat het voornemen om afspraken te maken over het stimuleren van thuiswerken.

Om de klimaatdoelen te halen en de luchtkwaliteit te verbeteren, moet de uitstoot door mobiliteit fors naar beneden, zo vermeldt het kersverse coalitieakkoord. Eén van de maatregelen om dit te bereiken, is het stimuleren van thuiswerken. De coalitiepartijen hebben dan ook afgesproken om hierover gedurende hun regeringsperiode afspraken te gaan maken met het bedrijfsleven en overheden.

Thuiswerken scheelt veel reiskilometers

De afgelopen anderhalf jaar heeft de overheid werkgevers en werknemers al aanhoudend opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te werken. Dit is één van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat dit heel veel reiskilometers scheelt en voor flink minder CO2-uitstoot zorgt. Die milieuwinst wil de nieuwe regering niet meer verliezen. 

Meer maatregelen om thuiswerken te stimuleren

Er staan overigens al meer maatregelen op stapel om thuiswerken aantrekkelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan het initiatiefwetsvoorstel Werken waar je wil dat bij de Tweede Kamer ligt en de thuiswerkvergoeding die per 2022 belastingvrij kan worden uitgedeeld aan werknemers.

Bron: HR Rendement