Personeelstekort wordt niet zomaar opgelost

Uit onderzoek van AWVN blijkt dat negen op de tien werkgevers momenteel personeelstekorten ervaren. Door buiten de gebaande paden te treden, kan het personeelstekort teruggedrongen worden, aldus de werkgeversvereniging.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder dat het personeelstekort in het derde kwartaal van 2021 een recordhoogte had bereikt. Om de gevolgen hiervan in kaart te brengen, heeft AWVN een ledenonderzoek gehouden onder ruim 400 werkgevers. Hieruit blijkt onder meer dat 94% van de werkgevers verwacht dat de tekorten volgend jaar aanblijven of zelfs toenemen. De tekorten zijn het grootst in de techniek en de productie.

Werkgevers gaan ver om personeelstekort te verminderen

Werkgevers noemen als belangrijkste gevolgen een verhoogde werkdruk (89%), overwerk (55%), de kwaliteit van producten en diensten die onder druk staat (54%) én het niet kunnen leveren van producten en diensten (35%). Werkgevers zijn dan ook bereid ver te gaan om hun personeelstekort te verminderen. 63% van de ondervraagde werkgevers geeft aan zzp’ers of flexkrachten in te zetten. Ook proberen werkgevers aantrekkelijker te zijn voor potentiële werknemers door onder meer ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden (48%), hybride werk mogelijk te maken (37%) en direct een vast dienstverband aan te bieden (36%).

Hogere beloningen veroorzaken scheve beloningsverhoudingen

Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers steeds dieper in de buidel tasten om werknemers binnen te halen of te behouden. Het gevaar dat hier in schuilt, is dat hogere beloningen het aanbod van werknemers niet vergroten en scheve beloningsverhoudingen veroorzaken.
AWVN ziet in minder conventionele manieren de oplossing om personeelstekorten te verminderen, waarbij zowel werkgevers als de overheid een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld door:

  • het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vereenvoudigen;
  • een focus op het ontwikkelen van talent, onder meer door in te zetten op stage- en traineeplekken om zo de stap van overschotberoepen naar krapteberoepen makkelijker te maken;
  • werknemers te stimuleren meer uren te werken, bijvoorbeeld door de belasting op arbeid te verlagen en kinderopvang toegankelijker te maken; en
  • de werkdruk te verlagen door onder meer roosteraanpassingen en een betere werk-privébalans.

Werkgevers kunnen gevolgen arbeidsmarktkrapte beperken

Zolang hier nog geen gevolg aan is gegeven, moeten werkgevers roeien met de riemen die ze hebben. Zo kunnen werkgevers behalve een aantrekkelijk salaris ook andere vormen van beloning inzetten om werknemers te binden en te boeien (artikel). Bovendien is het inzetten op de duurzame inzetbaarheid van werknemers (artikel) een goede manier om de gevolgen van de arbeidsmarktkrapte te beperken.

Bron: HR Rendement