Home » Actueel

Opleidingsbeleid kan personeelstekort tegengaan

Door personeelstekort krijgt ruim de helft (54%) van de Nederlandse organisaties het werk niet af, blijkt uit internationaal onderzoek van SD Worx. Voor het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel is een goed opleidingsbeleid van groot belang, maar daar schort het in veel organisaties aan. De OR kan hier verandering in brengen.

Omgaan met conflicten en weerstand

Hoogopgeleiden moeten vooral hun zachte competenties ontwikkelen. Aan zachte competenties blijkt wereldwijd een tekort te zijn. Een leidinggevende moet alles in huis hebben om hard te kunnen optreden als er knopen moeten worden doorgehakt, maar hij moet ook begripvol zijn als de situatie daarom vraagt.

Minimumuurloon per 1 januari 2024 bekendgemaakt

De regeling die de indexering van het wettelijk minimumloon voor de eerste helft van 2024 regelt, is bekendgemaakt. Nieuw is dat het minimumloon per maand is afgeleid van het vaste minimumloon per uur. Dat bedraagt in de eerste helft van 2024 € 13,27.

Kabinet maakt gehakt van koopkrachtplannen Tweede Kamer

Het wettelijk minimumloon zou met ingang van 2024 met 1,7% extra moeten stijgen, bovenop de reguliere aanpassing aan de prijsstijgingen die altijd per 1 januari plaatsvindt. Daarnaast wil de Kamer een bezuiniging op het kindgebonden budget terugdraaien en de overheidsbijdrage aan de kinderopvang verhogen.

Betere loonstrook biedt werknemers meer duidelijkheid

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er een nieuwe loonstrook ontwikkeld. Deze moet werknemers meer inzicht bieden in de totale loonruimte van werkgevers en hoeveel van hun salaris naar belastingen en premies gaat.

Geen updates meer van Werkwijzer Poortwachter

UWV meldt op haar website dat de Werkwijzer Poortwachter niet langer wordt vernieuwd. De aanpassing van 1 augustus 2022 was de laatste. Werkgevers kunnen belangrijke veranderingen en nieuws rondom re-integratie op uwv.nl vinden.