Zakelijke reis over water: vergoeding boot en veerpont

Soms maakt een werknemer een zakelijke reis per veerpont of per boot. Maar hoewel beide vervoersmiddelen zich verplaatsen over water, is het vergoeden van de reiskosten bij een veerpont en een boot niet hetzelfde.

Declaratie

De meeste zakelijke reizen van een werknemer vinden plaats over land per auto, trein of bus. Maar soms kan een (deel van de) reis ook over water gaan per veerpont of boot. En hoewel beide vervoersmiddelen zich verplaatsen over het water, zitten er verschillen in het vergoeden van de reiskosten bij deze twee vervoersmiddelen.

Vergoeding kosten veerpont afhankelijk van status als openbaar vervoer

Een werkgever mag de werkelijke kosten voor vervoer per veerpont vergoeden als de veerpont geldt als openbaar vervoer (artikel). De Belastingdienst verstaat onder openbaar vervoer: personenvervoer dat een dienstregeling volgt en voor iedereen beschikbaar is, zoals de veerdienst tussen Texel en Den Helder. De werkgever geeft in dat geval geen vergoeding van € 0,19 per kilometer. Maar er zijn ook particuliere veerboten die niet voor iedereen beschikbaar zijn of niet volgens een dienstregeling varen. Deze veerponten vallen dus niet onder het openbaar vervoer. De werkgever kan dan een onbelaste vergoeding van de € 0,19 per kilometer betalen aan de werknemer. Alles wat de werkgever boven de € 0,19 betaalt, is loon van de werknemer. De werkgever kan dit meerdere ook aanwijzen als eindheffingsloon.

Een vaste kostenvergoeding of vergoeding van werkelijke kosten bij bootreis

Vervoer per boot valt niet onder het openbaar vervoer. Maar als de werknemer voor zijn werk met een boot reist, mag de werkgever toch de werkelijke reiskosten onbelast vergoeden. De maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer geldt dus niet. De vergoeding van de werkelijke reiskosten is een gerichte vrijstelling en moet worden aangewezen als eindheffingsloon.
De werkgever mag voor de boot ook een vaste, onbelaste kostenvergoeding geven. Hij moet daarvoor wel voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden (infographic).

Gerichte vrijstelling voor verstrekking van boottickets

Als de werkgever boottickets verstrekt aan de werknemer, is dat onbelast en geldt er een gerichte vrijstelling. De werkgever moet de verstrekking aanwijzen als eindheffingsloon. Hij mag in dit geval geen onbelaste kilometervergoeding geven, omdat het hier gaat om vervoer vanwege de werkgever. Als hij de werkgever wel een vergoeding betaalt, is deze loon van de werknemer. De werkgever kan dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon.

Bron: HR Rendement