Het verschil: meerwerk en overwerk

Bij werknemers die extra uren maken bovenop de uren die ze volgens hun arbeidsovereenkomst werken, is er sprake van overwerk. Of van meerwerk. Of van allebei. Waar zit het verschil?

In veel organisaties is het nodig of mogelijk dat werknemers af en toe meer uren werken dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Het is belangrijk om te weten of er dan sprake is van meerwerk of van overwerk, want de regels kunnen verschillen. Van meerwerk is sprake als een parttime werknemer meer dan zijn contracturen werkt, maar niet meer dan de fulltime arbeidsduur die in de organisatie geldt. Bij overwerk wordt die fulltime arbeidsduur overschreden.

Toeslag bij overwerk, niet bij meerwerk

Dit onderscheid kan belangrijk zijn omdat in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling kan staan dat de werknemer bij overwerk bovenop zijn normale loon recht heeft op een toeslag. In de praktijk wordt er eigenlijk nooit een toeslag afgesproken bij meerwerk.

Meeruren moeten wel beloond worden

Een voorbeeld van het onderscheid tussen overwerk en meerwerk: een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week werkt in een bepaalde week 44 uur. In de organisatie is een volledige werkweek 36 uur. Dit betekent dat hij (36 ? 32 =) 4 meeruren heeft gemaakt en ook nog (44 ? 36 =) 8 overuren. In de cao die voor de organisatie geldt, staat dat werknemers voor ieder uur overwerk een vergoeding van anderhalf uur krijgen. Deze 150% van zijn loon krijgt de werknemer dus over zijn acht overuren. Over de vier meeruren heeft hij alleen recht op zijn normale loon. Zou hij voor de meeruren niet beloond worden, dan is er sprake van ongelijke behandeling van werknemers op grond van arbeidsduur. 

MEERWERK: uren die een parttime werknemer extra werkt ten opzichte van zijn contracturen, tot aan de fulltime arbeidsomvang in de organisatie

OVERWERK: uren die een parttime of fulltime werknemer extra werkt ten opzichte van zijn contracturen die boven de omvang van een volledige werkweek uitkomen.

Bron: HR Rendement