Kleine geschenken en (niet) persoonlijke attentie: hoe zit het precies?

In een update van het Besluit Loonheffingen vind je informatie over kleine geschenken met daarbij twee nieuwe voorbeelden ten aanzien van een (niet) persoonlijke attentie.

Onderdeel 3.5 Kleine geschenken van het Besluit Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen van 21 juni 2022 is verduidelijkt met twee voorbeelden. Het besluit is een actualisering van het besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/1894M.

Gerelateerd aan dienstbetrekking

De Belastingdienst neemt aan dat sprake is van loon bij verstrekkingen en betalingen die duidelijk
gerelateerd zijn aan de dienstbetrekking, zoals bloemen ter gelegenheid van secretaressedag of een
ambtsjubileum.

Geen loon uit dienstbetrekking

Sommige geschenken van de werkgever zijn geen loon uit dienstbetrekking. Zo wordt
bijvoorbeeld de rouwkrans van de werkgever of de fruitmand aan een zieke werknemer eerder uit
wellevendheid, sympathie of piëteit op grond van een persoonlijke relatie verstrekt dan uit hoofde van
het werkgeverschap. Er is dan ofwel geen op geld waardeerbaar voordeel, ofwel geen uit de dienstbetrekking genoten voordeel, zodat dergelijke verstrekkingen buiten het loon blijven.

In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om vast te stellen in hoeverre een geschenk niet zozeer een grond vindt in de dienstbetrekking zodat geen sprake is van loon.

Persoonlijke attentie en…

De Belastingdienst neemt in elk geval aan dat geen sprake is van loon als een werkgever diens
werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan een werkgever een
dergelijke attentie plegen te geven bij de desbetreffende gelegenheid en:

  • het geen geld of waardebonnen betreft; en
  • de factuurwaarde (inclusief omzetbelasting) van de attentie niet hoger is dan € 25, exclusief
    eventuele bezorgkosten, mits deze bezorgkosten apart zijn gefactureerd.

Persoon staat voorop

Van een persoonlijke attentie is sprake als de persoon van de werknemer vooropstaat bij het geven
van de attentie. Niet van belang is of de werknemer recht heeft op de attentie.

Voorbeeld persoonlijke attentie

Een werkgever geeft elke werknemer een bos bloemen bij zijn verjaardag. Dit is een persoonlijke
attentie.

Voorbeeld niet-persoonlijke attentie

Een werkgever geeft elke werknemer een kerstpakket, een chocoladeletter in het kader van het sinterklaasfeest en een bloemetje op de eerste werkdag. Dit zijn attenties die niet gericht zijn op de persoon, maar op de werknemer. Dit zijn geen persoonlijke attenties.

Besluit Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen van 21 juni 2022, Staatscourant nr. 18970 van 28 juli 2022

Bron: Salaris vanmorgen