Wijziging NOW 1.0: aanvraag tot en met 5 juni mogelijk

NOWHet kabinet heeft een verlenging van de NOW aangekondigd, met nieuwe voorwaarden: de NOW 2.0. Ook de huidige NOW, ofwel NOW 1.0, wordt aangepast. Meer organisaties kunnen van de NOW 1.0 profiteren, maar ze moeten er snel bij zijn!

Door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) kunnen organisaties een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen als ze veel omzetverlies lijden vanwege de coronacrisis. Het eerste aanvraagtijdvak zou op 31 mei 2020 eindigen, maar is nu verlengd tot en met 5 juni 2020. Het streven is om het tweede aanvraagtijdvak (NOW 2.0), waarvoor aanvullende voorwaarden gaan gelden, te openen vanaf 6 juli 2020. De tegemoetkoming van de NOW 2.0 is ook voor 3 maanden aan te vragen. Deze nieuwe regeling is nog niet gepubliceerd.

NOW bruikbaar voor seizoenbedrijven

Het aanvraagtijdvak van de NOW 1.0 is met een aantal dagen verlengd, zodat organisaties kunnen anticiperen op enkele nieuwe wijzigingen in de regeling. Begin mei werd de NOW 1.0 toegankelijker gemaakt voor concerns. Nu volgen ook aanpassingen voor organisaties met veel seizoenswerk of een recente overgang van onderneming. Zij komen alsnog in aanmerking voor een subsidiebedrag voor de maanden maart tot en met mei 2020.

Stijging loonsom in voorjaar telt mee

De basisregel van de NOW 1.0 is dat de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de loonsom van  januari 2020. Voor een organisatie die in de wintermaanden minder actief is of onlangs een bedrijf heeft overgenomen, biedt dit geen soelaas. Hiervoor is een alternatieve rekenmethode bedacht. Die houdt in dat een stijging van de loonsom in maart tot en met mei 2020 mee kan worden genomen in de hoogte van de subsidie, op voorwaarde dat de loonsom in deze periode hoger is dan driemaal de loonsom van januari. Wel wordt het bedrag gemaximeerd op driemaal de loonsom van maart. De rekenmethode biedt ook kansen voor organisaties die in januari 2020 nog geen loonsom hadden.

Voorlopig geen extra subsidiegeld

Werkgevers kunnen de (extra) tegemoetkoming op basis van de alternatieve rekenmethode pas ontvangen bij de definitieve subsidievaststelling, en niet bij de voorschotten. Hun verzoek tot die vaststelling vindt niet vóór 7 september plaats. Eerder werd bepaald dat dit verzoek vanaf 1 juni mogelijk zou zijn, maar de termijn is uitgesteld omdat het kabinet overlap met het aanvraagtijdvak voor een voorschot van de NOW 2.0 wil voorkomen. Dat tijdvak duurt tot en met 31 augustus.

Bron: HR Rendement