Opnieuw miljardensteun bedrijfsleven in coronacrisis

Het kabinet trekt opnieuw flink de portemonnee om de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven te dempen. Met € 13 miljard is een nieuwe ronde aan steun opgetuigd, die tot en met eind augustus loopt. Het zomerpakket is deels ruimhartiger, maar op sommige punten zijn er juist ook meer voorwaarden gesteld aan de steun.

De nieuwe ronde van coronasteun sluit volgens het kabinet beter aan bij de situatie waar de economie nu in zit. Bij de aankondiging van het eerste steunpakket was er nog de hoop dat de economie in een korte dip zou raken, maar dat beeld kan inmiddels wel de prullenbak in.

Aanpassen aan ‘het nieuwe normaal’

De nieuwe maatregelen moeten ondernemers helpen om zich aan te passen aan het ‘nieuwe normaal’. Want dat is wél nodig. Na 1 september kan er nog een 3e steunpakket komen, dat hangt af van de situatie tegen die tijd. Maar uiteraard komt er wel ‘een moment’ dat de belastingbetaler niet meer alles bijpast en ondernemers weer op eigen benen moeten staan, lieten de ministers van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken weten bij de presentatie van het pakket. De belangrijkste wijzigingen in de regelingen staan beknopt hieronder.

NOW-regeling (tegemoetkoming loonkosten)

  • Met 3 maanden verlengd, nieuwe aanvragen vanaf 6 juli 2020. Peildatum voor de loonkosten is nu 15 mei 2020.
  • Als werkgevers tijdens de NOW-periode personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen wordt 100% van het loon van de werknemer waarvoor een ontslagaanvraag is ingediend in mindering gebracht op de subsidie (was 150%)
  • Werkgevers mogen in 2020 geen dividend of bonussen (aan de directie) uitkeren.
  • Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen.
  • De opslag voor tegemoetkoming voor andere werkgeverslasten (zoals werkgeverspremies) gaat omhoog van 30% naar 40%.

TOZO (inkomenssteun voor zelfstandig ondernemers)

Verlengd met drie maanden, maar nu met ‘partnertoets’. Het inkomen van de partner van de zelfstandige telt dus mee bij het bepalen van de tegemoetkoming. Als het inkomen van het huishouden boven het sociaal minimum uitkomt, krijgen zij geen TOZO.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

  • ‘Vervanger’ van de TOGS-regeling. Het gaat hier om een belastingvrije tegemoetkoming in de vaste lasten van maximaal € 20.000 in drie maanden. Aanvrager moet minstens 30% omzetverlies hebben. Bij de TOGS kreeg iedere aanvrager nog een eenmalige gift van € 4.000.
  • De omvang van de steun hangt af van: de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving. Hoe die berekening er precies uitziet, vermeldt de brief aan de Tweede Kamer (pdf) nog niet. En ook niet expliciet of dit een gift is of een lening.

Fiscale maatregelen

  • Ondernemers kunnen tot 1 september bijzonder uitstel van belastingbetaling blijven aanvragen. In eerste instantie is het uitstel voor 3 maanden, maar langer kan ook.
  • Andere extra fiscale maatregelen, zoals de versoepeling van het urencriterium zijn ook verlengd tot 1 september.

Bron: HR Rendement